Jonas Øglænd as

De som fylte de 50

1954 - 1960

1954

Trygve Helland Hana rundet de 50 30. desember. Ble ansatt juni 1936 i sveiseavdelingen.

3. desember feiret Arne D Stangeland sine 50 år. Ansatt i 1919 i delemonteringen.

1955

Rakel Vagle rundet de 50 30. desember. Kom inn i bedriften på konfeksjons- fabrikken.

Peder Lea ble 50 år den 25. april. Ble ansatt i 1925 som ekspeditør i butikken.

Rudolf B Sagland ble 50 den 8. juni. Ansatt i 1930 på sykkel -fabrikken.

Tryge Overskot ble 50 den 26. august. Ble ansatt i 1934 i delemonteringen.

Halvard Stangeland ble de 50 2. mars. Ble ansatt 1936 i rammeavdelingen.

Ingeborg Visted ble ansatt i konfeksjons- fabrikken i 1942, og år fylte hun 1. februar.

Helga Larsen feiret sitt 50-års jubileum 12. september. Ansatt i 1950 som syerske.

1956

Arnt Øverland begynte som rørlegger og fylte 50 år 5. november.

Håkon Hegre ble 50 år 11. oktober. Han begynte i sykkelfabrikken i 1936.

Sigurd Anda kunne feire sine 50 år 20. oktober. Han begynte i reparasjonsavdelingen i 1935.

Sven A Skaar kunne feire 50 årsdagen den 20. september. Han startet sin tid i bedriften rammeavdelingen i 1930.

Lars L Hogstad rundet de 50 år den 3. august. Han ble ansatt i 1924 i delemonteringen til sykkelfabrikken.

Gerda Gausel hadde 50 års jubileum 15. mai. Hun ble ansatt i 1927 som leder for kjolesøm avdelingen.

Frida Frøyland rundet de 50 år denne sommer 25. juni. Hun kom til bedriften i 1952 og sydde på bomullsøm linjen.

Margit Grødem feiret sine 50 år 30. august. Hun ble ansatt i 1947 og arbeidet i dressavdelingen.

Einar Tønnesen var tidsstudiemann på konfeksjonsfabrikken. Han ble ansatt i 1940.

Oli Thunold kunne feire 50 år 10. august. Hun begynte i 1924 i den gamle butikken, før den ble utvidet i 1935, Øglændhuset.

1957

Godtfred Nettland feiret sitt 50 års jubileum 1. november. Han ble ansatt på lageret til sykkelfabrikken i 1956.

Ivar Lunde ble 50 år 23. juni. Han ble ansatt i 1923 i Jonas Øglænd sin egen sykkelbutikk hvor han i 1957 var butikksjef.

1958

Morgan Pedersen feiret sitt 50 års jubileum 25. august. Han var født i samme hus hvor fotograf Ludvigsen holder til. Han ble ansatt i 1945 i sykkel -fabrikkens sliperi. 

Emma Sondresen feiret 50 årsdagen den 7. desember. Hun begynte i konfeksjonsfabrikken i 1930 som syerske. 

Han Sverre Byberg ble 50 år 28. desember. Han ble ansatt 30. oktober i 1947 i rørlegger-avdelingen.

Solveig Winther hadde sitt 50 års jubileum 14. desember. Hun ble ansatt på dress -linjen i konfeksjons - fabrikken i 1943.

Konrad Lund hadde sin 50 årsdag 17. desember. Han er født og oppvokst på Hana. Han ble ansatt 14. mars 1925 i felgavdelingen.

Agathe Oseland feiret sinn 50 års dag 21. november. Hun begynte i 1930 og har i de fleste år vært knyttet til lageret.

Thorvald Sagland hadde jubileum 30. januar. Han ble ansatt i 1940 og har fungert som formann i presseriet.

Bergit Løge ble ansatt i 1952 og hadde kåpe - avdelingen som sin arbeidsplass. Den store 50 årsdagen ble feiret 24. mai.

Alfred Kristoffersen ble ansatt som sjåfør i kraftfor og gjødsel avdelingen i 1928. Han feiret sin 50. årsdag 25. februar.

1959

Rolf Ditlefsen hadde sin 50 årsdag 2. august. Han ble ansatt som nattevakt i 1936.

Hanna Oftedal feiret 50 års dagen 24. desember.

Hun ble ansatt i butikkområdet i 1955 og har vært bak disken i dame og herreavdelingen, samt i metervare-avdelingen.

Carla Kyllevik hadde sitt jubileum 10. januar. Hun ble ansatt i dongri-avdelingen i konfeksjonsfabrikken.

Karen Tunge fylte sine 50 år 24. januar. Dongeri-avdelingen har vært hennes arbeidsplass siden hun begynte i 1945.

Ole M Lura kunne ha sitt 50 års jubileum 9. mai. Han ble ansatt i 1954 som gartner om sommeren, og i tråd-avdelingen om vinteren.

Marie Olsen var 50 år 16. desember. Hun ble ansatt i 1952 og har vært syerske på bukseringen.

Ingolf Stokka begynte hos Jonas Øglænd i kraftfor-blanderiet på lager nr 5 i 1956.

Han kunne feire 50 års dagen 3. desember.

Konrad Dahle ble 50 år den 9. juni. Hans arbeidsplass var først i nybygget i 1933, deretter i forniklingen.

Garman Thorsen var 50 år 4. juni. Han ble ansatt i 1937 og felg-avdelingen ble hans arbeidsplass.

Jonas D Stangeland hadde 50 årsdag 4. januar. Han er fra Høle og ble ansatt i 1925. De første årene i delemonteringen.

Marie Tollefsen hadde sitt 50 års jubileum 11. februar. Hun ble ansatt høsten 1949 i konfeksjonsfabrikken. Hun arbeidet som forandrerske for butikken.

Torleif Oftedal ble ansatt som kontorsjef i 1938. 50 års dagen ble feiret 24. mars. Han var anerkjent som en dyktig fotballspiller og gikk under navnet ''Tobbis'' i Ulf.

Enok Stokka ble 50 år 27. januar. Han var fra Stangeland. Ble ansatt i 1937 i sykkelfabrikken og gikk senere over til å være sjåfør for gjødningsavdelingen. 

1960

Emil Stangeland ble 50 år 9. desember. Han ble ansatt i manufakturen som ærendsgutt i 1927. Etter 2 år fikk han lageret på en gros avdelingen som arbeidsplass.

Magne Fuglestad hadde sin 50 års dag den 21. juli. Han ble ansatt 1954 som nattevakt.

Bertil Rådlund feiret sitt 50 års jubileum 13. mars. Han begynte i 1946 som mekaniker. Han hadde flere tillitsverv og var en stund formann for Sandnes jern og metall.

Eilif Henriksen ble ansatt som sliper på sykkelfabrikken i 1951. Han var senere og klubbformann.

Peder Ødegård feiret 50 års dagen 1. juli. Han begynte på sykkelfabrikken i 1927 i fileverkstedet, senere ble han tidsstudie-tillitsmann og deretter nestleder for lakk -avdelingen.