top of page

Jonas Øglænd as

De som fylte de 50

1961 - 1965

1961

1961 Høsten (24) – Kopi.jpg

Johannes Aalvik feiret sin 50 årsdag 25. oktober. Han ble ansatt i 1949 i vedlikeholdsavdelingen som maler. Således var han et kjent ansikt de fleste plasser i bedriften.

1961 Høsten (25) – Kopi.jpg

Julie Gimre fylte sine 50 år 20.november. Hun begynte som syerske på dresslinjen i 1946, i konfeksjonsfabrikken. Senere ble hun leder for pletteringsavdelingen. Hun var og i redaksjonen i det interne bladet Vi Hos Øglænd siden dette startet i 1954.

1961 Høsten (23) – Kopi.jpg

Arnolf Rosland hadde sitt 50 års jubileum 11. september. Han ble ansatt i 1945 i snekkeravdelingen. Han var og aktiv i driften av hyttene til Øglænd. Senere ble han forman i hytte-foreningen. 

1961 Vi hos Øglænd julen (24) – Kopi.jpg

Torger Asheim ble ansatt i 1946 og sliperiet ble hans arbeids -plass. Han var fra Stangeland og hadde sitt jubileum 8. desember.

1961 Vi hos Øglænd sommeren (23) – Kopi.

Jonas Lea hadde sitt 50 år jubileum 17. juli. Han begynte i 1933 som læregutt i Automaten. Senere mekaniker og for - mann i tråd - avdelingen. Da Nr11 var ferdig nede på Vågen, ble han verksmester.

1961 Høsten (22) – Kopi.jpg

Andreas Undem var 50 år 16.september. Han begynte hos Øglænd i 1936 i felgavdelingen.

1961 Vi hos Øglænd julen (25) – Kopi.jpg

Tore Øglænd var 50 år 5. desember. Etter nesten 10 år i Chicago, så begynte han hos Øglænd i 1933, i delemonteringen. 

1961 Vi hos Øglænd sommeren (24) – Kopi.

Martin Hovre ble 50 år 15. mai. Han ble ansatt i 1959 i lakkavdelingen på sykkelfabrikken, og var således med på den store moderniseringen av lakkavdelingen.

1961 Høsten (26) – Kopi.jpg

Peder Eikeskog fylte 50 år den 21. oktober. Han ble ansatt i 1936 på sykkelfabrikken på monteringslinjen for sykler. I 1952 ble han  leder for manufaktur-engros lageret.

1961 Vi hos Øglænd sommeren (25) – Kopi.

Jonas Thenold kunne feire sin 50 års dag 2. mai. Han ble ansatt i 1936 i sykkel -fabrikkens rammeavdeling.

1962

1962 Vi hos Øglænd høsten (22) – Kopi.jp

Torleiv Stangeland hadde sin store 50 års dag den 10. august. Han begynte i bedriften i 1933 og manufakturavd ble hans arbeidsplass. Senere ble han reisende og deretter flyttet han til Oslo og ble bedriftens representant der.

1962 Vi hos Øglænd Sommer (24) – Kopi.jp

Signora Pedersen fylte 50 år 14. juli. Hun ble ansatt i 1953. Hennes arbeidsplass i konfeksjons - fabrikken var forandringsavdeling.

1962 Vi hos Øglænd Sommer (27) – Kopi.jp

Hilmar Sandvik ble ansatt i 1960. Presseavdelingen på nr11 ble hans arbeids -plass, og sitt 50 års jubileum ble feiret 1. mai.

1962 Vi hos Øglænd Våren (26) – Kopi.jpg

Fred Østrem var Stavangergutt og 50 år ble han 3. mars. Han ble ansatt i sliperiet i 1949.

1962 Vi hos Øglænd julen (20) – Kopi.jpg

Gunnar Larsen ble ansatt i 1956. Manufakturen ble hans arbeidsplass og var stasjonert ved bedriftens Trondheimskontor.

1962 Vi hos Øglænd Sommer (26) – Kopi.jp

Jon Erga ble ansatt i 1948 og hans arbeidsplass ble på dongeri lageret. 50 år fylte han 2. juli.

1962 Vi hos Øglænd Sommer (28) – Kopi.jp

Ingebret Ødegård fylte sine 50 år 22. juni. Han ble ansatt i 1930 i rammeavdelingen. Senere fikk han Norges Vel`s medalje.

1962 Vi hos Øglænd Våren (24) – Kopi.jpg
1962 Vi hos Øglænd julen (21) – Kopi.jpg

Trygve Torkildsen ble 50 år 25. november. Han ble ansatt i sliperiet i 1949. Kort tid etter ble ramme -avdelingen hans nye arbeidsplass.

1962 Vi hos Øglænd Sommer (25) – Kopi.jp

Fritjof Utsola hadde sine 50 år den 16. juli. Han ble ansatt i 1947 og denførste tiden som rørlegger i bedriften. Senere ble felgavdelingen hans nye arbeidsplass.

1962 Vi hos Øglænd Sommer (29) – Kopi.jp

Gustav Urstad fikk sin første arbeids -dag i bedriften i 1934 i sykkel -monteringen. 10 år senere ble sykkel - reparasjonen hans nye arbeidsplass, deretter til motorsykkel - avdelingen.

Harald Aanestad ble ansatt i 1928 og var således en av veteranene.

Han begynte i automaten og senere ble han mekaniker. I 1947 ble han forfremmet til formann i mekaniker -avdelingen. 50 år fylte han 20. februar. 

1962 Vi hos Øglænd Våren (27) – Kopi.jpg

Gudrun Ausdal hadde ansvar for å holde det rent og ryddig på lageret og kontorene til manufakturen. Hun ble ansatt i 1957 og den store 50 års dagen ble feiret 17. april.

1962 Vi hos Øglænd Sommer (23) – Kopi.jp

Sigurd Svela ble ansatt i sykkel -monteringen i 1937. i 1949 ble han forfremmet til formann i samme avdeling. Sin 50 års dag feiret han 20. juli.

1962 Vi hos Øglænd julen (22) – Kopi.jpg

Anfinn Askildsen feiret 50 års dagen 14. november. Han ble ansatt i 1954 i herderiet, senere ble lakk -avdelingen hans nye arbeidsplass.

1962 Vi hos Øglænd Våren (25) – Kopi.jpg

Berge Gilje var utdannet byggmester og i januar 1956 ble han ansatt som nestformann i snekkeravdelingen, som han senere ble leder for. 50 års dagen ble feiret 20. februar.

1962 Vi hos Øglænd Våren (28) – Kopi.jpg

Karl Ditlefsen hadde sin 50 års dag 17. mars. Han ble ansatt i 1945 i trommel - avdelingen som lå i det som i dag er Huset Vårt i Sandnes.

1963

1963 Vi hos Øglænd julen (22) – Kopi.jpg

G. Schanche Sandved ble 50 år 30. oktober. Han ble ansatt i 1933 som vaktsjef på sykkelfabrikken. Med sitt engasjement ble han ofte brukt innenfor velferds -sektoren for ansatte. Han var og med i redaksjonen for internbladet Vi Hos Øglænd.

1963 Vi hos Øglænd sommer (22) – Kopi.jp

Thor Rovik begynte hos Jonas Øglænd som ærends-gutt i 1929 og var en av veteranene i firmaet. Senere fikk han plass på lageret,  og deretter reisende for firmaet på Østlandet. Han feiret sin 50 års dag 5. mai.  

1963 Vi hos Øglænd julen (23) – Kopi.jpg

Karsten Jakobsen kunne feire sitt 50 års jubileum den 16. november. Han ble ansatt i 1935 i forniklingen som lå der hvor tidligere sportsbutikken

G. Bøe lå i Huset Vårt.

1963 Vi hos Øglænd sommer (25) – Kopi.jp

Erling Horpestad kunne feire de 50 år 19. mai. Han ble ansatt i 1934 i presseavdelingen i sykkelfabrikken.

1963 Vi hos Øglænd våren (25) – Kopi.jpg
1963 Vi hos Øglænd sommer (23) – Kopi.jp

Hans E Larsen hadde sitt jubileum 19. juni. Han ble ansatt i 1947 og var formann for avdelingen som sydde jakker. I tillegg var han og verneleder for manu - fakturavdelingen. 

1963 Vi hos Øglænd våren (23) – Kopi.jpg

Isak Hølland med stillingen som ekspeditør i herreavdelingen, var ett kjent ansikt i Sandnes. Senere ble han leder for junioravdelingen. 50 år fylte han 27. mars.

Ole Eikeskog begynte hos Jonas Øglænd under siste verdens -krig som nattevakt i 1944. Bygget han voktet var konfeksjons - fabrikken, og det ikke uten risiko. For her foregikk det betydelig illegalt arbeid. Senere ble han mekaniker i konfeksjonsfabrikken.

1963 Vi hos Øglænd sommer (24) – Kopi.jp

Hans Hauge ble 50 år 11. mai og kunne den gang se tilbake på 30 år i firmaet. I alle år var han sjåfør for sykkel - fabrikken.

1963 Vi hos Øglænd våren (24) – Kopi.jpg

Håkon Brosten begynte sin tid i firmaet i lakk - avdelingen i 1933. Under siste verdenskrig var han å finne i flere avdelinger. I 1951 ble han leder for lakkavdelingen.

1963 Vi hos Øglænd våren (26) – Kopi.jpg

Gunda Tjørhom kunne feire sitt 50 års jubileum 20. mars. Hun ble ansatt i konfeksjonsfabrikken i 1937 som ''klippedame'' i butikken i Øglændshuset. Senere var hun i kontrollen i konfeksjonsfabrikken.

1964

1964 Vi hos Øglænd høst (43) – Kopi.jpg

Andreas Aarskog ble ansatt på lageret til manufakturen i 1935. Etter en senere omlegging fikk han ny stilling som leder for material avdelingen. Han var og med i redaksjonen for internbladet Vi Hos Øglænd. 50 år fylte han 27. august.  

1964 Vi hos Øglænd høst (46) – Kopi.jpg

Alf Gabrielsen ble ansatt som rørlegger i 1945, en stilling han likte godt. Hans arbeidsområde var i alle bygg tilhørende firmaet. Han feiret sin 50 års dag 21. august.

1964 Vi hos Øglænd høst (44) – Kopi.jpg

Olav Ree ble 50 år 13. august. Han ble ansatt på sykkel -fabrikken i 1937. Senere gikk han over til manufakturen. Etter en tid ble han sjåfør for kraftfor og gjødnings - avdelingen.

1964_Sommeren_(26)_–_Kopi.jpg

Gustav Andersen var 50 år 24. mai. Han ble ansatt i 1929 og var en av veteranene i firmaet. Hans første arbeidsplass var lakkerings -avdelingen, og senere ble elektriker - avdelingen hans neste arbeidsplass.

1964 Vi hos Øglænd høst (45) – Kopi.jpg

Garman Levang ble ansatt i 1936 i lakkerings -avdelingen. I 1952 ble han nest -formann i sykkelmonteringen og senere leder for samme avdeling.

1964 Julen (25) – Kopi.jpg

Lauritz Tollefsen fylte sine 50 år 30. november. Han ble ansatt i 1949 i sliperiavdelingen.

1964_Sommeren_(27)_–_Kopi.jpg

Gunnar Levang hadde hoved -lageret til sykkelfabrikken som sin arbeids -plass siden 1938. Han kunne feire 50 års dagen 18. april. 

1964 Julen (26) – Kopi.jpg

Odd Midtskog hadde 50 års jubileum 17. november. Han startet sin karriere som reisende for konfeksjons -fabrikken i 1946. Senere fikk han ansvar for koordinering av fabrikken og kunder.

1964_Sommeren_(28)_–_Kopi.jpg

Stenert Vatnekam ble ansatt i den travle sveiseavdelingen til sykkelfabrikken i 1951. Han hadde sitt 50 års jubileum 10. juni.

1964_Sommeren_(29)_–_Kopi.jpg

Thor Andreassen passerte sine 50 år 17. april. Hans første arbeidsplass var dele - monteringen i 1938. I 1964 var han formann i avdelingen for montering av motorsykkeldeler.

1964 Våren (25) – Kopi.jpg

Tomas Anda ble sine 50 år 28. februar. Han ble ansatt i 1956 som ekspeditør i herre - avdelingen. Senere hadde han lageret som arbeidsplass før han fikk stillingen som leder for  kolonial - forretningen. 

1965

1965 Vi hos Øglænd høsten (24) – Kopi.jp

Sverre Brosten fikk sin første arbeidsdag hos Jonas Øglænd i 1934. Han var leder for moped og motorsykkel -reparasjonen, som den gang lå der hvor Vitenfabrikken ligger idag. Han fikk Norges Vel`s medalje for lang og  tro tjeneste. Sin 50 års dag ble feiret 27. august.

1965 Vi hos Øglænd ulen (23) – Kopi.jpg

Tønnes Stokk ble sine 50 år 15. november. Han ble ansatt i 1938 i rammeavdelingen som den gang lå der hvor Huset Vårt er i dag.

1965 Vi hos Øglænd høsten (25) – Kopi.jp

Thorleif Hølland feiret sitt 50 års jubileum 9. juni. Han ble ansatt i 1951 og sin arbeidsplass var i trådavdelingen.

1965 Vi hos Øglænd ulen (24) – Kopi.jpg

Paul Thunen ble ansatt i forniklingen i 1951. Den lå den gang der hvor Paul Hetland er i dag i Huset Vårt. Paul hadde sin 50 års dag 10. august.

1965 Vi hos Øglænd ulen (22) – Kopi.jpg

Godtfred Aanestad var formann i elektriker -avdelingen. Han ble ansatt i 1940 og fikk en utfordrende jobb i forb med siste verdenskrig. Avdelingen besto av 12 ansatte. Han feiret sine 50 år 5. oktober.

1965 Vi hos Øglænd sommer (45) – Kopi.jp

Ingrid O. Stokka ble 50 år 3. mai. Hun ble ansatt som renholder i konfeksjons -fabrikken. Den lå nede på Vågen hvor dagens NAV er.

1965 Vi hos Øglænd ulen (25) – Kopi.jpg

Johan Lie ble ansatt i 1960 i den store presse og rammeavdelingen. Senere ble sykkelavdelingen hans nye arbeidsplass. Han fylte 50 år 24. november.

1965 Vi hos Øglænd våren (27) – Kopi.jpg

Arne J Hansen feiret sitt 50 års jubileum 6. mars. Han ble ansatt i 1936 i sveiseavdelingen. Den gang var sveiseavdelingen en del av konstruksjons avdelingen for sykler m.m.

bottom of page