Jonas Øglænd as

De som fylte de 50

1961 - 1965

1961

Johannes Aalvik feiret sin 50 årsdag 25. oktober. Han ble ansatt i 1949 i vedlikeholdsavdelingen som maler. Således var han et kjent ansikt de fleste plasser i bedriften.

Julie Gimre fylte sine 50 år 20.november. Hun begynte som syerske på dresslinjen i 1946, i konfeksjonsfabrikken. Senere ble hun leder for pletteringsavdelingen. Hun var og i redaksjonen i det interne bladet Vi Hos Øglænd siden dette startet i 1954.

Arnolf Rosland hadde sitt 50 års jubileum 11. september. Han ble ansatt i 1945 i snekkeravdelingen. Han var og aktiv i driften av hyttene til Øglænd. Senere ble han forman i hytte-foreningen. 

Torger Asheim ble ansatt i 1946 og sliperiet ble hans arbeids -plass. Han var fra Stangeland og hadde sitt jubileum 8. desember.

Jonas Lea hadde sitt 50 år jubileum 17. juli. Han begynte i 1933 som læregutt i Automaten. Senere mekaniker og for - mann i tråd - avdelingen. Da Nr11 var ferdig nede på Vågen, ble han verksmester.

Andreas Undem var 50 år 16.september. Han begynte hos Øglænd i 1936 i felgavdelingen.

Tore Øglænd var 50 år 5. desember. Etter nesten 10 år i Chicago, så begynte han hos Øglænd i 1933, i delemonteringen. 

Martin Hovre ble 50 år 15. mai. Han ble ansatt i 1959 i lakkavdelingen på sykkelfabrikken, og var således med på den store moderniseringen av lakkavdelingen.

Peder Eikeskog fylte 50 år den 21. oktober. Han ble ansatt i 1936 på sykkelfabrikken på monteringslinjen for sykler. I 1952 ble han  leder for manufaktur-engros lageret.

Jonas Thenold kunne feire sin 50 års dag 2. mai. Han ble ansatt i 1936 i sykkel -fabrikkens rammeavdeling.

1962

Torleiv Stangeland hadde sin store 50 års dag den 10. august. Han begynte i bedriften i 1933 og manufakturavd ble hans arbeidsplass. Senere ble han reisende og deretter flyttet han til Oslo og ble bedriftens representant der.

Signora Pedersen fylte 50 år 14. juli. Hun ble ansatt i 1953. Hennes arbeidsplass i konfeksjons - fabrikken var forandringsavdeling.

Hilmar Sandvik ble ansatt i 1960. Presseavdelingen på nr11 ble hans arbeids -plass, og sitt 50 års jubileum ble feiret 1. mai.

Fred Østrem var Stavangergutt og 50 år ble han 3. mars. Han ble ansatt i sliperiet i 1949.

Gunnar Larsen ble ansatt i 1956. Manufakturen ble hans arbeidsplass og var stasjonert ved bedriftens Trondheimskontor.

Jon Erga ble ansatt i 1948 og hans arbeidsplass ble på dongeri lageret. 50 år fylte han 2. juli.

Ingebret Ødegård fylte sine 50 år 22. juni. Han ble ansatt i 1930 i rammeavdelingen. Senere fikk han Norges Vel`s medalje.

Trygve Torkildsen ble 50 år 25. november. Han ble ansatt i sliperiet i 1949. Kort tid etter ble ramme -avdelingen hans nye arbeidsplass.

Fritjof Utsola hadde sine 50 år den 16. juli. Han ble ansatt i 1947 og denførste tiden som rørlegger i bedriften. Senere ble felgavdelingen hans nye arbeidsplass.

Gustav Urstad fikk sin første arbeids -dag i bedriften i 1934 i sykkel -monteringen. 10 år senere ble sykkel - reparasjonen hans nye arbeidsplass, deretter til motorsykkel - avdelingen.

Harald Aanestad ble ansatt i 1928 og var således en av veteranene.

Han begynte i automaten og senere ble han mekaniker. I 1947 ble han forfremmet til formann i mekaniker -avdelingen. 50 år fylte han 20. februar. 

Gudrun Ausdal hadde ansvar for å holde det rent og ryddig på lageret og kontorene til manufakturen. Hun ble ansatt i 1957 og den store 50 års dagen ble feiret 17. april.

Sigurd Svela ble ansatt i sykkel -monteringen i 1937. i 1949 ble han forfremmet til formann i samme avdeling. Sin 50 års dag feiret han 20. juli.

Anfinn Askildsen feiret 50 års dagen 14. november. Han ble ansatt i 1954 i herderiet, senere ble lakk -avdelingen hans nye arbeidsplass.

Berge Gilje var utdannet byggmester og i januar 1956 ble han ansatt som nestformann i snekkeravdelingen, som han senere ble leder for. 50 års dagen ble feiret 20. februar.

Karl Ditlefsen hadde sin 50 års dag 17. mars. Han ble ansatt i 1945 i trommel - avdelingen som lå i det som i dag er Huset Vårt i Sandnes.

1963

G. Schanche Sandved ble 50 år 30. oktober. Han ble ansatt i 1933 som vaktsjef på sykkelfabrikken. Med sitt engasjement ble han ofte brukt innenfor velferds -sektoren for ansatte. Han var og med i redaksjonen for internbladet Vi Hos Øglænd.

Thor Rovik begynte hos Jonas Øglænd som ærends-gutt i 1929 og var en av veteranene i firmaet. Senere fikk han plass på lageret,  og deretter reisende for firmaet på Østlandet. Han feiret sin 50 års dag 5. mai.  

Karsten Jakobsen kunne feire sitt 50 års jubileum den 16. november. Han ble ansatt i 1935 i forniklingen som lå der hvor tidligere sportsbutikken

G. Bøe lå i Huset Vårt.

Erling Horpestad kunne feire de 50 år 19. mai. Han ble ansatt i 1934 i presseavdelingen i sykkelfabrikken.

Hans E Larsen hadde sitt jubileum 19. juni. Han ble ansatt i 1947 og var formann for avdelingen som sydde jakker. I tillegg var han og verneleder for manu - fakturavdelingen. 

Isak Hølland med stillingen som ekspeditør i herreavdelingen, var ett kjent ansikt i Sandnes. Senere ble han leder for junioravdelingen. 50 år fylte han 27. mars.

Ole Eikeskog begynte hos Jonas Øglænd under siste verdens -krig som nattevakt i 1944. Bygget han voktet var konfeksjons - fabrikken, og det ikke uten risiko. For her foregikk det betydelig illegalt arbeid. Senere ble han mekaniker i konfeksjonsfabrikken.

Hans Hauge ble 50 år 11. mai og kunne den gang se tilbake på 30 år i firmaet. I alle år var han sjåfør for sykkel - fabrikken.

Håkon Brosten begynte sin tid i firmaet i lakk - avdelingen i 1933. Under siste verdenskrig var han å finne i flere avdelinger. I 1951 ble han leder for lakkavdelingen.

Gunda Tjørhom kunne feire sitt 50 års jubileum 20. mars. Hun ble ansatt i konfeksjonsfabrikken i 1937 som ''klippedame'' i butikken i Øglændshuset. Senere var hun i kontrollen i konfeksjonsfabrikken.

1964

Andreas Aarskog ble ansatt på lageret til manufakturen i 1935. Etter en senere omlegging fikk han ny stilling som leder for material avdelingen. Han var og med i redaksjonen for internbladet Vi Hos Øglænd. 50 år fylte han 27. august.  

Alf Gabrielsen ble ansatt som rørlegger i 1945, en stilling han likte godt. Hans arbeidsområde var i alle bygg tilhørende firmaet. Han feiret sin 50 års dag 21. august.

Olav Ree ble 50 år 13. august. Han ble ansatt på sykkel -fabrikken i 1937. Senere gikk han over til manufakturen. Etter en tid ble han sjåfør for kraftfor og gjødnings - avdelingen.

Gustav Andersen var 50 år 24. mai. Han ble ansatt i 1929 og var en av veteranene i firmaet. Hans første arbeidsplass var lakkerings -avdelingen, og senere ble elektriker - avdelingen hans neste arbeidsplass.

Garman Levang ble ansatt i 1936 i lakkerings -avdelingen. I 1952 ble han nest -formann i sykkelmonteringen og senere leder for samme avdeling.

Lauritz Tollefsen fylte sine 50 år 30. november. Han ble ansatt i 1949 i sliperiavdelingen.

Gunnar Levang hadde hoved -lageret til sykkelfabrikken som sin arbeids -plass siden 1938. Han kunne feire 50 års dagen 18. april. 

Odd Midtskog hadde 50 års jubileum 17. november. Han startet sin karriere som reisende for konfeksjons -fabrikken i 1946. Senere fikk han ansvar for koordinering av fabrikken og kunder.

Stenert Vatnekam ble ansatt i den travle sveiseavdelingen til sykkelfabrikken i 1951. Han hadde sitt 50 års jubileum 10. juni.

Thor Andreassen passerte sine 50 år 17. april. Hans første arbeidsplass var dele - monteringen i 1938. I 1964 var han formann i avdelingen for montering av motorsykkeldeler.

Tomas Anda ble sine 50 år 28. februar. Han ble ansatt i 1956 som ekspeditør i herre - avdelingen. Senere hadde han lageret som arbeidsplass før han fikk stillingen som leder for  kolonial - forretningen. 

1965

Sverre Brosten fikk sin første arbeidsdag hos Jonas Øglænd i 1934. Han var leder for moped og motorsykkel -reparasjonen, som den gang lå der hvor Vitenfabrikken ligger idag. Han fikk Norges Vel`s medalje for lang og  tro tjeneste. Sin 50 års dag ble feiret 27. august.

Tønnes Stokk ble sine 50 år 15. november. Han ble ansatt i 1938 i rammeavdelingen som den gang lå der hvor Huset Vårt er i dag.

Thorleif Hølland feiret sitt 50 års jubileum 9. juni. Han ble ansatt i 1951 og sin arbeidsplass var i trådavdelingen.

Paul Thunen ble ansatt i forniklingen i 1951. Den lå den gang der hvor Paul Hetland er i dag i Huset Vårt. Paul hadde sin 50 års dag 10. august.

Godtfred Aanestad var formann i elektriker -avdelingen. Han ble ansatt i 1940 og fikk en utfordrende jobb i forb med siste verdenskrig. Avdelingen besto av 12 ansatte. Han feiret sine 50 år 5. oktober.

Ingrid O. Stokka ble 50 år 3. mai. Hun ble ansatt som renholder i konfeksjons -fabrikken. Den lå nede på Vågen hvor dagens NAV er.

Johan Lie ble ansatt i 1960 i den store presse og rammeavdelingen. Senere ble sykkelavdelingen hans nye arbeidsplass. Han fylte 50 år 24. november.

Arne J Hansen feiret sitt 50 års jubileum 6. mars. Han ble ansatt i 1936 i sveiseavdelingen. Den gang var sveiseavdelingen en del av konstruksjons avdelingen for sykler m.m.