top of page

Jonas Øglænd as

De som fylte de 50

1966 - 1970

1966

1966 Vi hos Øglænd høsten (23) – Kopi.jp

Georg Bredenbekk ble ansatt i 1949 i sliperiet. Senere ble rammeavdelingen hans neste arbeids -plass. 50 år ble han 20. september.

1966 Vi hos Øglænd høsten (26) – Kopi.jp

Peder Aarskog ble ansatt i tekstilavd i 1937. Senere ble lageret til engros -avdelingen hans arbeidsplass. I 1940 ble konfeksjons -området hans arbeidsplass. Siden 1951 har han vært planleggingssjef. 50 år ble han 24. juli.

1966 Vi hos Øglænd høsten (24) – Kopi.jp

Albert Berland kunne 27. juli feire sin 50 års dag. Han ble ansatt i 1954 og hadde sine oppgaver i sveise - avdelingen.

1966 Vi hos Øglænd sommer (23) – Kopi.jp

Dagfinn D. Stangeland ble 50 år 26. april. Han begynte på sykkel - fabrikken i 1934. Han var innom kraftfor og gjøding avdelingen før han kom til dongeri - lageret på konfeksjon -fabrikken.

1966 Vi hos Øglænd høsten (25) – Kopi.jp

Alv Svendal hadde sitt 50 års jubileum 1. juli.

Han begynte i 1931 og hadde sitt arbeide i både delemonteringen og i automaten (avdeling med ulike større maskiner). Så gikk veien videre til presse avdelingen, via felgavdelingen for så å komme til mekaniker - avdelingen som formann. I 1960 ble han verktøykonstruktør.

1966 Vi hos Øglænd sommer (24) – Kopi.jp

Einar Rovik feiret sitt 50 års jubileum 14. mai. Han ble ansatt som fortoller i 1936 på konfeksjonsfabrikken. I 1941 ble han leder for vaktkontoret.

1967

1967 Vi hos Øglænd høsten (22) – Kopi.jp

Bjarne Watland fikk sin første arbeidsdag i 1937, 

i monteringen av sykler. Han hadde sitt 50 års jubileum

4. august. 

1967 Vi hos Øglænd sommer (25) – Kopi.jp

Toralf Lunde startet sin tid i firmaet i 1937 hvor tråd - avdelingen var hans arbeidsplass. I 1957 ble han forfremmet til tidsstudiemann i rasjonaliseringsavd. Han ble 50 år den 29. mars.

1967 Vi hos Øglænd høsten (23) – Kopi.jp

Bjørn Overskott ble 50 år den 15. juli. Han begynte i 1956 og har i alle år vært innen lagerområdet til sykkelfabrikken. Siste tiden på lageret på kaien.

1967 Vi hos Øglænd sommer (23) – Kopi.jp

Jakob Øglænd - Sandved ble ansatt i 1941 og var leder for tegnekontoret til sykkelfabrikken. Han bygget opp vernearbeidet i firmaet og var med å spore opp historien til firmaet. Han ble 50 år 23. juni.

1967 Vi hos Øglænd sommer (24) – Kopi.jp

Lars Minde ble sine 50 år 27. mai. Han ble ansatt i 1948 og har i alle år vært i dele - monteringen

1967 Vi hos Øglænd sommer (26) – Kopi.jp

Johannes Rasmussen ble 50 år 27. juni. Han startet i firmaet i 1950, sveiseavd var hans arbeidsplass i mange år.

1968

For året 1968, er det ikke registrert noen ansatte som fylte 50 år.

1969

1969 Vi hos Øglænd Julen (21) – Kopi.jpg

Andre Gyndersen feiret sin 50 års dag den 27. juli. Han ble ansatt i konfeksjons - fabrikken i 1966 som leder for gutte-jakke ringen. Senere leder for tilskjærerne i bomullsavdelingen.

1969 Vi hos Øglænd Julen (25) – Kopi.jpg

Johannes Lunde begynte i automaten i 1935. Kort tid etter ble han forflyttet til sveiseavd hvor han senere ble nestformann. Senere ble han nestformann i ramme- avd. Han fikk tildelt Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste. 50 år ble han 19.november.

1969 Vi hos Øglænd (22) – Kopi.jpg

Johannes Hauge ble ansatt i 1936 som sveiser. Senere ble han fast sjåfør for sykkel - fabrikken. Han ble 50 år 8. juni.

1969 Vi hos Øglænd (27) – Kopi.jpg

Birger Kleven ble ansatt på sykkel - fabrikken 12. aug 1952. Rammeavdelingen ble hans arbeids - plass. 50 år kunne han feire 24. april.

1969 Vi hos Øglænd Julen (22) – Kopi.jpg

Kai Monsen ble ansatt som presser i konfeksjonsfab i 1963. Senere ble han tilskjærer i ull-avdelingen. Han ble 50 år 27. november.

1969 Vi hos Øglænd Julen (23) – Kopi.jpg

Tollef Sinnes var formann i sveise - avdelingen på sykkelfabrikken. Han ble ansatt i 1934 i lakkavd. Han fikk Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste. 50 år ble han 11. oktober. 

1969 Vi hos Øglænd Julen (26) – Kopi.jpg

Sverre Melhus ble 50 år 7. oktober. Han ble ansatt i 1934 i sliperiet og fikk Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

1969 Vi hos Øglænd (23) – Kopi.jpg

Sveinung Johansen ble de 50 år den 22. april. Han ble ansatt i 1952 i mekanikeravd. Senere ble han forflyttet til tegne - kontoret på sykkelfabrik 

1969 Vi hos Øglænd Julen (27) – Kopi.jpg

Martin J. Hansen feiret sitt 50 års jubileum 2. oktober. Han begynte på sykkelfabrikken i 1935, hvor han i de fleste år var på delelageret. Han er og tildelt Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

1969 Vi hos Øglænd (24) – Kopi.jpg

Ole Tjelta ble ansatt 15. februar i 1947. Først var han i sliperiet og senere i motorsykkel -monteringen. En tid etter ble han nest - formann i sykkel -monteringen. Han ble senere forfremmet til for - mann i ramme - monteringen.

1969 Vi hos Øglænd (26) – Kopi.jpg

Trygve Gulliksen jr ble 50 år 7. mai. Han ble ansatt i 1936 i automaten som ''revolverbenk-dreier''. I 1957 ble han valgt til leder for klubbben og av praktiske hensyn ble han flyttet til sykkelreparasjons-verkstedet. I 1966 ble han flyttet til vaktavdelingen. Han satt i 10 år i kommunestyret og formannskapet til Sandnes.

1969 Vi hos Øglænd Våren (22) – Kopi – K

Tor Tesdal hadde 50 års jubileum 31. desember. Han ble ansatt i 1935 og var innom flere maskintekniske avdelinger. I 1948 reiste han til sjøs og kom tilbake til firmaet i 1950, og ble formann i press - støperiet. I 1965 var han 6 måneder i  U.S.A  for å tilegne seg kompetanse i faget. 

1969 Vi hos Øglænd Våren (23) – Kopi – K
1969 Vi hos Øglænd Våren (24) – Kopi – K
1969 Vi hos Øglænd Våren (25) – Kopi – K

Alfhild Assersen kom til firmaet i 1966 som syerske i bukselinjen. Hun var født i USA og kom som ung sammen med foreldrene til Norge. 50 års dagen ble feiret 14. mars.

Toralf Mikkelsen ble 50 år 14. mars. Han begynte i 1964 som tilskjærer i dongeriavdelingen i konfeksjons -fabrikken. 

Otto Stensland ble 50 år 1. februar. Han ble ansatt i rammeavdelingen på sykkelfabrikken i 1968.

1969 Vi hos Øglænd Våren (26) – Kopi.jpg
1969 Vi hos Øglænd Våren (27) – Kopi.jpg

Oddgeir Berge ble ansatt i firmaet i 1938. Hans arbeidsplass ble i motorsykkelavd. Da denne ble flyttet i 1942, så ble han formann i avdelingen og har ledet denne siden.

3. januar ble han 50 år og hadde tidligere fått Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

Ludvig Dåsvand kunne feire sine 50 år den 28. februar. Han ble ansatt i firmaet i 1936 og har arbeidet i firmaet i to perioder. I siste periode i ramme - avdelingen.

1969 Vi hos Øglænd Julen (24) – Kopi.jpg

Karles Mauritsen ble 50 år 19. nov. Som 16. åring ble han ansatt i lakk - avd 22. mai i 1935. 

Han ble tildelt Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

1969 Vi hos Øglænd (21) – Kopi.jpg

Thorvald Thorkild-sen var 50 år den 2. april. Han ble ansatt i presse - avdelingen på sykkelfabrikken 22. mai 1935. Han har og i travle perioder hjulpet til i sliperiet.

1969 Vi hos Øglænd (25) – Kopi.jpg

Tormod Voll ble 10. april 50 år. 20. november 1951 fikk han sliperiet som sin arbeidsplass. 2 år senere ble han flyttet til presseavd hvor han var med å produsere deler til Volvo og Saab.

1969 Vi hos Øglænd Våren (22).jpg

Paul Nevland kom til firmaet i 1936 i rammeavd. Han hadde spesialfeltet i å rette gafler og rammer til mopeder, motor - sykler og sykler. 3. mars ble han 50 år, og fikk Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

1969 Vi hos Øglænd Våren (25) – Kopi.jpg

Gunvald Rykhus kom til firmaet i 1959. Hans arbeids- plass var i kraftfor og gjødnings avd sitt lager nede på Vågen. Han ble 50 år 1. februar.

1970

1970 Vi hos Øglænd høst (20) – Kopi.jpg

Arne Sæbø ble ansatt i firmaet i 1948 som regnskaps assistent i manufakturen. Kort tid etter ble han leder for avdelingen. I 1966 ble han regnskapssjef for hele tekstilområdet. To år senere ble han regnskapssjef for konsernet. 50 år ble han 7. september.

1970 Vi hos Øglænd høst (25) – Kopi.jpg

Borgny Sandvik kom til firmaet i mai 1960. Hun fikk ansvar for renholdet i de ulike garderober på konfeksjons -fabrikken. Hennes 50 års jubileum

kunne feires 3. juli 

1970 Vi hos Øglænd høst (29) – Kopi.jpg

Leif Espeland ble ansatt i forniklingen i 1937. Så ble han flytter til lakk -avdelingen. Derfra gikk ferden videre til sykkel -monteringen hvor han var nest - formann. De 50 år passerte han 4. aug.

1970 Vi hos Øglænd Sommeren (22) – Kopi.

John J. Malmin ble 50 år 19. juni. Han ble ansatt i sliperiet på sykkelfabrikken i 1936. 

1970 Vi hos Øglænd Sommeren (25) – Kopi.

Marinius Pedersen kunne feire de 50 år 14. april. Han er født i Danmark og kom til Norge i 1947. Han ble ansatt i 1951 i rammeavd, senere ble lakkavd hans neste arb. plass. 

1970 Vi hos Øglænd Våren (22) – Kopi.jpg

Johan Nygård ble 50 år 21. februar. Han er en av veteranene siden han ble ansatt 4. juni 1935. Han fikk lakkavd som sin arbeidsplass og har vært der i alle år.

1970 Vi hos Øglænd høst (21) – Kopi.jpg

Fritz Hess ble de 50 den 29. juli. Etter 31 år som skomaker, så kom han til firmaet i 1967. Han arbeidsplass ble ferdigvarelageret for fritidsklær.

1970 Vi hos Øglænd høst (26) – Kopi.jpg

Gabriel T. Auglend feiret de 50 24. sept. Han ble ansatt i 1938 som kombinert ærendsgutt og lager medarbeider. Kort tid etter ble han formann på lageret for arbeidstøy.

1970 Vi hos Øglænd høst (30) – Kopi.jpg

Magne Ålgård ble 50 år den 18. aug. Han ble ansatt i trådavdelingen i 1951 hvor han betjener en snitte-maskin.

1970 Vi hos Øglænd Sommeren (21) – Kopi.

Kåre Svendal ble 50 år 8. april. Han kom til firmaet 22. mai 1935. På var innom flere avdelinger på sykkelfabrikken, før han i 1962 kom til manufaktur - engros området på konfeksjons - fabrikken.

1970 Vi hos Øglænd Våren (20) – Kopi.jpg

Bjarne Hansen ble ansatt 28. nov 1934 i Atomaten ved sykkelfabrikken. I 1941 ble han flyttet til mekanikeravd som freser og dreier. 50 år ble han 17. januar.

1970 Vi hos Øglænd Våren (24) – Kopi.jpg

Johanna Høyvik ble 50 år 16. januar. Hun begynte på som presserske på konfeksjons - fabrikken på Jørpeland 21. april 1969. 

1970 Vi hos Øglænd høst (22) – Kopi.jpg

Olga Strand hadde sitt 50 års jubileum 13. september. Hun ble i modellavd i 1965. Arbeidet besto i å perforere mønster.

1970 Vi hos Øglænd høst (27) – Kopi.jpg

Olav Aamodt fylte de 50 4. september. Han ble ansatt i 1935 og har stort sett vært i mekanikken i alle år. Hans spesialfelt var arbeids - oppgaver innen dreing.

1970 Vi hos Øglænd høst (31) – Kopi.jpg

Severin Sjursen ble 50 år 2. august. Han ble ansatt på sykkelfabrikken i kjedeavdelingen. Senere ble han nest formann i trådavd.

1970 Vi hos Øglænd julen (24) – Kopi.jpg

Borghild Løland kunne ha sitt 50 års jubileum 18. nov. Hun begynte som tilskjærer i 1968 i konfeksjons -fabrikken. 

1970 Vi hos Øglænd høst (23) – Kopi.jpg

Arne Johan Stangeland kom inn i firmaet i 1936 i delemonteringen. Senere ble firmaets egen sykkelbutikk hans arbeidsplass. I 1950 ble han flyttet til kontorene hvor hans arb oppgaver var innenfor lønning. 50 år ble han 1. august.

1970 Vi hos Øglænd høst (28) – Kopi.jpg

Gustav Eikeskog ble ansatt i 1939 på manufaktur engros-lageret. Senere ble han seksjonssjef for utstyrsvarer i manufakturen. Han kunne feire 50 år den 15. august.

1970 Vi hos Øglænd julen (23) – Kopi.jpg

Otto Nilsen kom til firmaet i 1938. Han ble ansatt i ferdig - monteringen av sykler hvor han rettet hjul. En krevende arb. oppgave som krever et trent øye og øvde fingre. 

1970 Vi hos Øglænd Sommeren (23) – Kopi.
1970 Vi hos Øglænd Sommeren (24) – Kopi.

Albert Auestad startet sin karrière i rammeavdelingen på sykkelfabrikken i 1936, på sin 16 årsdag. Under siste verdenskrig var han to sesonger på skogshogst for å skaffe knott til firmaets biler. Senere nestforman for så å bli formann i rammeavd. Neste funksjon var verksmester på sykkelfabrikken. 50 år ble han 11. mai.

1970 Vi hos Øglænd Våren (23) – Kopi.jpg

Odd Madsen kom til firmaet 23. april 1936. Han begynte i presseavdelingen i sykkelfabrikken. I 1958 ble han for - fremmet til nest - formann i samme avdeling. Han ble 50 år 2. februar.

Bernt Berntsen er fra Avaldsnes og ble ansatt i 1950. Han begynte i sliperiet og senere var han i motor-sykkel avdelingen. Senere ble dele-monteringen hans arbeidsplass.

1970 Vi hos Øglænd Våren (21) – Kopi.jpg

Minde Nilsen hadde sitt 50 års jubileum 8. mars. Han ble ansatt i Automaten 9. januar i 1935. En tid etter ble rammeavd hans nye arbeidsplass. 

1970 Vi hos Øglænd Våren (25) – Kopi.jpg

Alf Bolstad ble 50 år på juleaften. Han begynte i ''bonderiserings -avdelingen'' 23. mai 1935. Etter et halvt år ble han forflyttet til dele - monteringen hvor han var nest -formann.

1970 Vi hos Øglænd Våren (26) – Kopi.jpg

Rolf Sørnes feiret de 50 år 3. februar. 28. oktober 1963 kom han til firmaet etter 20 år hos Br. Oftedal Mek verkst. Hans arbeidsplass ble mekaniker avd.

1970 Vi hos Øglænd Våren (27) – Kopi.jpg

Karl Andreas Lura kunne feire de 50 år

21. desember. Han gikk under kalle - navnet ''Boa'' og var et kjent ansikt da han hadde junioravdelingen i Øglændhuset som sin arbeidsplass. Der begynte han i 1960 og senere ble han leder i avdelingen. 

1970 Vi hos Øglænd Våren (28) – Kopi.jpg

Andreas Utsola ble 50 år 16. desember. På konfeksjonsfab ble han ansatt 6. desember som leder for kontroll -avdelingen for jakker og bukser. Senere ledet han avdelingen for montering av jakker. Derfra gikk veien videre til leder for presse

1970 Vi hos Øglænd Våren (29) – Kopi.jpg
1970 Vi hos Øglænd Våren (30) – Kopi.jpg

Lars Løyning ble 50 år 11. desember. Han begynte i firmaet 1. juni 1935 i sveiseavdelingen på sykkelfabrikken. Han utviklet seg til å utføre spesial-arbeid innen sveising.

Arne Jysereid ble ansatt 20. mai 1955. Han hadde ingeniør utdannelse og ble ansatt i elektriker-avdelingen. Han kunne feire sine 50 år 19. februar.

bottom of page