top of page

Jonas Øglænd as

De som fylte de 50

1971 - 1975

1971

1971 Vi hos Øglænd Høsten (20) – Kopi.jp

Ola Stangeland ble 50 år 10. august. Han ble ansatt  i sykkelmonteringen 5. juni 1936. Entid etter ble han flyttet til Automaten hvor han arbeider som dreier i en revolver-benk.

1971 Vi hos Øglænd Høsten (24) – Kopi.jp

Aadne Øvland ble ansatt i presseriet i konfeksjonsfab. Så gikk veien videre til lageret på sykkel - fabrikken. Så gikk veien tilbake til konfeksjons - fabrikken hvor han var tilskjærer. Han ble 50 år 2. sept.

1971 Vi hos Øglænd Høsten (28) – Kopi.jp

Karen Haukalid fikk feire sin 50 års dag 21. september. Hun ble ansatt på bukseringen i 1946. Hun giftet seg på sin 25 årsdag og kunne dermed og feire sølvbrullup på samme dag.

1971 Vi hos Øglænd julen (27) – Kopi.jpg

Arthur Tandrevoll var 50 år 24. okt. Han kom til firmaet

i 1965, til herderiet. Senere kom han til presseavd hvor han betjente avfetnigs - anlegget.  

1971 Vi hos Øglænd julen (31) – Kopi.jpg

Torleif Hetland hadde sitt 50 års jubileum 10. okt. Han ble ansatt i delemonteringen i 1936. Senere flyttet han over til

forniklnings -avdelingen.

img136 – Kopi (6).jpg

Johs. Malmin ble 50 år 5. mai. Han kom til firmaet 2. feb i 1937 og Automaten ble hans første arb plass. Senere ble det sykkelmonteringen og deretter wire-lodderiet. Deretter ble det en tid i motorsykkel - monteringen. I 1951 ble motorsykkel - lageret skilt ut og han fikk ansvaret for m-lageret.

img136 – Kopi (10).jpg

Gabriel Egeland begynte i lakkavd 10. januar 1936. Han var meget dyktig i striping / staffering av rammer, tanker, skjermer og annet (påføre tynne striper) Han kom ofte ut til sykkelbutikken for å påføre ett navn på en ny sykkel med gullskrift. Han ble 50 år 30. april.

1971 Våren (18) – Kopi.jpg

Edgar Rasmussen ble ansatt 17. des 1935 i ferdig - monteringen av sykler. Da man fikk samlebånd fikk han ansvaret for driften av beltet, samt at de enkelte arb. stasjoner hadde riktig verktøy. 50 år ble han 13. des.

1971 Våren (22) – Kopi.jpg

Borge Oftedal ble ansatt i 1968 på konfeksjons - fabrikken. Han var stoffkontrollør og etter en tid ble dresslageret hans nye arbeidspalss.

1971 Vi hos Øglænd Høsten (21) – Kopi.jp

Odd Rosnes begynte i firmaet 4. januar i 1937. Han begynte i sveiseavd og gikk videre til presseavd. Neste stopp ble Automaten. De 50 år ble feiret 18. juli.

1971 Vi hos Øglænd Høsten (25) – Kopi.jp

Askild Eie ble 50 år 13. juli og ble ansatt 1. september 1938. Først var han bud for manufakturavd, før veien gikk videre til lageret. Deretter ble han fortoller på innkjøpte varer til manufakturen.

1971 Vi hos Øglænd julen (24) – Kopi.jpg

Lars Brunes kom til firmaet 1. mars 1951. Han var kjemiingeniør og dermed ansvarlig for all overflate - behandling på alle produkt fra sykkel - fabrikken. 50 år ble han 17. okotber.

1971 Vi hos Øglænd julen (28) – Kopi.jpg

Ola Vigrestad kom til  konfeksjons -fabrikken 2. nov i 1953 som presser. En tid etter ble tilskjæreriet hans neste arbeidsplass. Han ble 50 år 16. november. 

img136 – Kopi (2).jpg

Kåre Rostøl ble ansatt 22. april 1937.

Først i forniklingen og deretter til Automaten. Så gikk veien til trådavd, til han fikk ansvar for verktøylageret i mekanikeravd. Etter en tid kom han til kvalitetskontroll-seksjonen. I 1969 ble han vaktkontrollør. 50 år ble han 11. mai.

img136 – Kopi (8).jpg

Elisabetj Hauge ble 50 år 8. mai. Etter en kort tid som ekstrahjelp på engroslageret, så ble hun fast ansatt 11. september 1970 på Matsenteret til Jonas Øglænd, i kjøttavdelingen.

img136 – Kopi (11).jpg

Lars Sirevåg kunne feire 50 års dagen 8. juni. Han ble ansatt 5. juni 1936. Han var etter behov både i  lakkavd og i Automaten. Senere kom han til sliperiet og til slutt som transportør i ramme avdelingen.

img137_–_Kopi.jpg

Lars N. Høgemark feiret de 50 år 10. april. Han begynte i firmaet 10. okt 1935.

Han begynte i rammeavdelingen og stortrivdes der.

1971 Våren (20) – Kopi.jpg

Ole Olsen er omtalt tidligere på annen fane. Han ble 50 år 2. mars. Ble ansatt i 1956 på ferdigvare - lageret for sykler. 14. april 1969 ble han forfremmet til nestformann på samme avdeling.

1971 Våren (24) – Kopi.jpg
1971 Vi hos Øglænd Høsten (22) – Kopi.jp

Ellen Malmin feiret 50 års dagen 24. aug.

Hun ble ansatt på motordelelageret 17. februar 1960. Etter tre år fikk hun delemonteringen som sin nye arbeids-plass hvor hun monterer saler.

1971 Vi hos Øglænd Høsten (26) – Kopi.jp

Sverre Voll ble ansatt 8. desember i 1936. Han begynte i rammeavd, så til Automaten og deretter til delemonteringen. Etter å ha vært reservesjåfør, så fikk han sin egen bil i 1946. Under siste verdenskrig var han sjåfør for leder og fabrikkeier Lars Øglænd, en utfordrende jobb da bilen gikk på knott.

1971 Vi hos Øglænd julen (26) – Kopi.jpg

Morten Lea kom til firmaet 8. aug 1955. Han var formann i trådavdelingen på sykkelfabrikken. I 1968 kom han til produktutviklingen. Han ble 50 år 1. des.

1971 Vi hos Øglænd Høsten (23) – Kopi.jp

Torleif Sagland ble ansatt 18. okt 1935. Først var han tran-sportør før han kom til sliperiet. Deretter gikk veien til ferdig -monteringen av sykler. Han feiret 50 års dagen 16. august

1971 Vi hos Øglænd Høsten (27) – Kopi.jp

Magne Rasmussen ble 50 år 14. aug. 

Til firmaet kom han 4. februar 1937.

Han var først 10 år i sykkelfabrikken sin presseavd. Deretter 10 år i trådavdelingen. Da elokserigsavd ble opprettet, ble han leder for denne.

1971 Vi hos Øglænd julen (25) – Kopi.jpg

Liv Kydland hadde 50 års jubileum 11. oktober. Etter en tid som hjemme - syerske, så kom hun til konfeksjon-fabikken 16. aug i 1965. Hun begynte i avdelingen for dresser, dongeri og fritidsklær.

1971 Vi hos Øglænd julen (29) – Kopi.jpg

Leif Johan Johansen kunne feire de 50 år den 21. november. Han begynte i felg -avdelingen 5. august i 1968.

img136 – Kopi (3).jpg

Lovise Holgersen ble 50 år 28. mai. Hun ble ansatt 18. mai i 1961 på bukseringen i konfeksjons - fabrikken. Senere gikk hun over til tilskjæreriet.  

img136 – Kopi (5).jpg

Noralf Hamre kunne feire de 50 år 24. juni. Han ble ansatt 8. feb i 1937. Først på dele -montering,så lager og Automaten. Neste plass ble for-niklingen og rammeavd til slutt.

img136 – Kopi (9).jpg

John Eie hadde sitt 50 års jubileum 28. april. Han ble ansatt på sykkel - fabrikken 1. april 1937 i forniklingen. Siden han var der i alle år, så fikk han bli med på den store utviklingen av forniklings - prosessen 

1971 Vi hos Øglænd julen (30) – Kopi.jpg

Sigurd Johnsen ble ansatt 13. nov 1957. Han begynte da i lakkavdelingen og var reserve om sommeren på reparasjons -verkstedet. Han ble 50 år 16. november.

img136 – Kopi (4).jpg

Konrad Herikstad ble ansatt 27. mai i 1947, rammeav. En tid etter ble han flyttet til Automaten. Han ble 50 år 19. april.

img136 – Kopi (7).jpg

Karl E Vatne kom til firmaet 4. juli 1947 og da som ærendsagutt. Etter to år ble han over-ført til lageret på manufakturen. Senere ble han leder for ut -ekspedering av varer fra lageret. Han ble 50 år 20. mai.

img136_–_Kopi.jpg

Henrik Øgård kom til firmaet 1. des 1946, som ekspeditør i gjødning og kraft - for avdelingen. Senere ble han sektorsjef og leder for samme avd.

img137 – Kopi (2).jpg

Gunleiv Hogstad ble 50 år 11. mai. Han hadde i sin tid kjørt melkebilen mellom Riska og Stavanger. 12. februar 1968 ble dette slutt da han fikk arbeid på sykkelfabrikken på wirelodderiet.

1971 Våren (19) – Kopi.jpg

Else Marie Anda fikk sitt 50 års jubileum 20. mars. Hun ble ansatt på kontoret på sykkel-fabrikken i 1938. Fra 1948 fikk hun ansvar for inn -betalinger fra kunder og div regn-skapsarbeid. I 1968 ble hun fullmektig på regnskapsavd. Hun var et idrett og friluftsmenneske og fikk i 1969 Idretts - statuetten.

img137 – Kopi (3).jpg

25. april 1936 ble Kristian Ditlefsen ansatt i Automaten på sykkelfabrikken. Derfra gikk ferden til forniklingavd, så lakkavd og deretter sliperiet. Så gikk turen tilbake til Automaten før han kom til sveiseavd. Han stoppet opp på råvarelageret som han senere ble leder for. 50 år ble han 3. mai.

1971 Våren (21) – Kopi.jpg

Ola Haugseng fikk sitt 50 års jubileum 30. des. 9. januar i 1936 kom han til Automaten, for så å komme til krank-produksjonen. Der-etter ble elektroavd hans nye arb plass. Senere og med sin bakgrunn ble han elektro - konstruktør.

Kornelius Olsen ble 50 år 13. januar. Han ble ansatt 21. nov i 1936. I alle år i presseavd på sykkel-fabrikken. Senere ble han trucksjøfør på samme avdeling.

1972

1972 Vi hos Øglænd Høsten (35) – Kopi.jp

Gustav Ellingsen Lura hadde sin 50 års dag 9. oktober. Han ble ansatt i 1937 som hjelpearbeider i forniklingen. Deretter gikk ferden til Automaten og i 1942 ble elektriker-avd neste arb plass. Fra 1945 hadde han ansvaret for drift av alle heiser og løfte-anordninger. 

1972 Vi hos Øglænd Sommer (20) – Kopi.jp

Alf Thu ble ansatt på sykkelfab 28. mars i 1937. Først i sykkel-monteringen. I 1946 kom han til presse-avd. Han ble 50 år 14. februar.

1972 Vi hos Øglænd Sommer (22) – Kopi.jp

Lillian Torgersen fikk sitt 50 års jubileum 18. mars. Hun ble ansatt i Matsenteret til Jonas Øglænd da dette åpnet i Sandnes 25. mars 1966. Hun fikk frukt og grønnsaksavd som sin arb-plass, men var og å finne i ''kassen'' 

1972 Vi hos Øglænd Sommer (26) – Kopi.jp

Rudolf Lea ble ansatt på sykkel-fabrikken i 1936. Første var han 2 år i dele -monteringen, samtidig som han og var bud for kontorene. Senere ble sveise - avdelingen hans neste plass. 23. feb i 1952 ble han nest-formann i ramme-avdelingen. I 1955 ble han knyttet til produktutviklingen og fikk ansvaret for å utvikle mopeden Tempo Corvette.

1972 Vi hos Øglænd Høsten (36) – Kopi.jp

Håkon Horpestad ble ansatt 1946 i forniklingen, som siden har vært hans arbeidsplass. Hans 50 års dag ble feiret 17. oktober. 

1972 Vi hos Øglænd Sommer (18) – Kopi.jp

Sverre Ragnar Oftedal ble 50 år 28. januar. Han ble ansatt 30. okt 1939 og skulle bli stanse-mekaniker. Men krigsutbruddet og opphold på Grini endret dette. Da han kom tilbake fikk han ansvaret for drift og vedlikehold av alle presser. I 1958 ble han leder for presseavd. I 1972 ble han konstruktør på tegnekontoret.

1972 Vi hos Øglænd Sommer (24) – Kopi.jp

Martin Osaland kom til Øglænd 14. desember 1959. Han ble ansatt i dele-monteringen. Sine 50 år ble han 14. mars.

1972 Vi hos Øglænd Høsten (37) – Kopi.jp

Hermann Øgreid ble 50 år 26. juni. Han kom til firmaet 14. februar 1951. Hans arbeidsplass ble presseavdelingen.

1972 Vi hos Øglænd Høsten (39) – Kopi.jp

Erling Tjåland ble ansatt på sykkel-fabrikken i 1936, i forniklingen. I 1950 ble han nest- formann og fra 1956 leder for avdelingen. Den 22. sept kunne han feire sine 50 år.

1972 Vi hos Øglænd Sommer (21) – Kopi.jp

Tor Rønneberg fikk sitt 50 års jubileum 31. mai. Han ble ansatt på sykkel-fabrikken 12. nov i 1936. Først var han 25 år i lakkavd, før han kom til ferdig-monteringen av sykler, da som transportør. I 1965 deltok han på arbeidsleder skolen og i 1966 ble han leder for avd som produserte bildeler.

1972 Vi hos Øglænd Høsten (38) – Kopi.jp

Sigurd Uthaug fikk sitt 50 års jubileum 22. september. Han ble ansatt i 1936 på sykkelfabrikken. Han innom flere avdelinger, før han i 1949 kom til motor- delelageret.

1972 Vi hos Øglænd Sommer (19) – Kopi.jp

Enevald Kjelsnes var 50 år 1. februar. Han ble ansatt på sykkelfabrikken 28. april 1949. Først 10 år på lakkerings-avd, og deretter i sveiseavdelingen. 

1972 Vi hos Øglænd Sommer (23) – Kopi.jp

John Hatteland ble 50 år 13. mai. Han hadde presseavdelingen som sin arbeids- plass. Før han kom til firmaet, så hadde han bak seg 25 år i Sandnes kalkbrenderi.

1972 Vi hos Øglænd Sommer (28) – Kopi.jp

Terje Auestad ble ansatt i firmaet 21. sept 1955. Han var møbelsnekker av fag, så det var naturlig at snekkeravdelingen ble hans arb. plass. Han hadde alle bygg i firmaet som sitt oppdragsområde.

1972 Vi hos Øglænd Sommer (25) – Kopi.jp

Olaf Stuhaug ble sine 50 år 22. juni. Han ble ansatt i mekanikeravd på sykkelfabrikken 2. februar 1962. Han var i all hovedsak dreier, men hadde og med ny- anskaffelse av stanseverktøy.

1972 Vi hos Øglænd Sommer (27) – Kopi.jp

Oskar Åkerlund ble 50 år 10. des. 1971. Han ble ansatt i dele-monteringen 25. nov i 1936. Han har hatt ulike arb-oppgaver på avdelingen i alle år.

1972 Vi hos Øglænd Sommer (29) – Kopi.jp

Bertha Tjørhom ble ansatt 1. sept 1969 i utstyrsforretingen til Jonas Øglænd i Sandnes. Hun fikk gardinavdelingen som sin arbeidsplass. 50 års jubileumet kunne feires på selveste 17. mai.

  

1973

1973 Vi hos Øglænd Høsten (20) – Kopi.jp

Erling Garnes ble de 50 år 15. august. Han ble ansatt i 1960 i plastavd. 

Senere ble herderiet på sykkelfabrikken hans neste arbeidsplass. 

1973 Vi hos Øglænd julen (20) – Kopi.jpg

Otto Algerøy kunne feire de 50 år 28. okt. Han ble ansatt i sliperiet i 1947. Han kom fra Algerøy i Fjell, og var kort tid dreng på Jæren. Han sto i 1973 som fremdeles ansatt i sliperiavdelingen.

1973 Vi hos Øglænd Sommeren (21) – Kopi.

Sverre R. Mikkelsen kom til firmaet i 1968 som modellør på konfeksjonsfab. Selv om han er oppvokst i Stavanger, så var han en ''Hinnagutt''. I skredderfaget har han vært siden han var 14 år. 50 år ble han 12. april.

1973 Vi hos Øglænd Sommeren (26) – Kopi.

Tor Vatne ble ansatt på sykkelfab i 1954. Han kom først til delemonteringen, men senere ble sveiseavd hans neste arbeidsplass. Han ble 50 år 14. mars.

1973 Vi hos Øglænd Høsten (19) – Kopi.jp

Sigvart Sondresen ble 50 år 10. sept. I 1949 ble han ansatt i mekanikeravd. Først som reparatør, senere dreier. Deretter verktøy-maker. Senere ble han formann for verktøymakerne.

1973 Vi hos Øglænd Høsten (23) – Kopi.jp

Alf Hjetland kom til firmaet i 1953, til lageret i ''Krossen''.

I 1956 ble han leder for seksjon 3 i manufakturengro avd. I 1969 fikk han ansvar for innkjøp i samme avd. Senere ble han disponent for Tekno - gruppen som består av seksjon 8 og 9. Deriblant tepper og utstyrsartikler. Han ble 50 år 17. september.

 

1973 Vi hos Øglænd Sommeren (22) – Kopi.

Arne Eikeskog kunne feire sine 50 år 11. april. Til Jonas Øglænd kom han i 1943. Han ble ansatt i presseavd på konfeksjonsfabr.

1973 Vi hos Øglænd Sommeren (25) – Kopi.

Lilly Skjegstad ble 50 år 13. mars. Hun ble ansatt på konfeksjonsfabr i 1940, på bukse -ringen. Da opplæringsavd ble opprettet i 1953, så ble hun bestyrer -inne for denne. Så hun ble et kjent ansikt på fabrikken.

1973 Vi hos Øglænd Høsten (21) – Kopi.jp

Einar Larsen ble ansatt i felgavd i 1947. I 1950 kom han til forniklingen. Etter ti år der, så ble presseavdelingen hans neste arb. plass. Hans 50 års jubileum ble feiret 28. mars.

1973 Vi hos Øglænd julen (21) – Kopi.jpg

Kåre Rosseland fikk sitt 50 års jubileum 22. nov. Han ble ansatt på sykkel - fabrikken 17. april i 1951, som dreier i revolverbenkene i Automaten. Fra 1969 var han i maskinhallen nede på nr11. (på Vågen)

1973 Vi hos Øglænd Sommeren (23) – Kopi.

Rudolf Sjursen fikk sin arbeidsplass i ferdigmonteringen på sykkelfab i 1945. Etter 12 år fikk han Automaten som ny arena, i å betjene revolverbenkene. Så gikk veien videre som medhjelper på bilene til firmaet, før han i 1972 fikk lageret på sykkelfab på Kvål som arb - plass.

1973 Vi hos Øglænd Høsten (22) – Kopi.jp

Arne K. Øglænd var 50 år 17. august. Han ble ansatt på sykkelfabrikken rett etter siste verdens-krig. Kort tid etter reiste han til Amerika og ble der i noen år. I 1954 kom han tilbake. Han var salgsrepresentant og hadde ansvar for statistikkførsel. Han var og den som lanserte varsel -pinnen "bøygen" på syklene.

1973 Vi hos Øglænd Sommeren (20) – Kopi.

Ove Lillegraven ble 50 år 12. juni. Han ble ansatt i konfeksjons fabr i 1959. Han var utdannet både dame og herre -skredder. Han ble målskjærer og sydde dresser etter mål. Han var arb. leder og deltok i opplæring av nyansatte. I 1973 var han registrert som modellør.

1973 Vi hos Øglænd Sommeren (24) – Kopi.

Magne Scheiene ble 50 år 12. des i 1972. Han ble ansatt i 1954 i mekaniker avd. Han har i all hovedsak arb med komponenter til sykkel og motor -sykler. Senere ble han bestyrer for verktøylageret. Deretter ble det skolebenken innen arb ledelse. Etter dette ble han nestformann i reparasjons - verkstedet for motorsykler. Senere ble han og leder for avd.

1974

1974 Vi hos Øglænd høsten (40) – Kopi.jp

Edith M. Bowitz ble ansatt i 1972. Siden hun bodde i Egersund, så var det naturlig at hun fikk arbeid i datter - selskapet Ø-Marked i Egersund. Hun ble 50 år 3. september.

1974 Vi hos Øglænd høsten (43) – Kopi.jp

Magne Lea ble 50 år 28. august. Han ble ansatt i 1943 og i de to første årene var han pga verdens-krigen innom flere avd på sykkel - fabrikken. I 1946 kom han til ferdig-monteringen. Han ble værende på denne avd i årene etter.

1974 Vi hos Øglænd høsten (47) – Kopi.jp

Olav Skjæveland ble ansatt i 1967 i konfeksjonsfab som arb leder ved bukse-ringen. Han var 

utdannet skredder og har vært arb leder på flere konfeksjons - fabrikker i Norge. Han ble 50 år 2. sept.

 

1974 Vi hos Øglænd sommeren (33) – Kopi.

Paul Øglænd ble ansatt i sveiseavd i 1952. I 1958 kom han til rammeavd hvor han arbeidet som sveiser og lodder. Senere ble han montør av ergometer- sykler. Han ble 50 år 4. mai.

 

1975 Vi hos Øglænd høsten (29) – Kopi.jp

Morris Sørensen ble 50 år 1. september. Han ble ansatt som læregutt i mekanikeravd i 1948. Finmekanikk ble hans interesse og senere fikk han ansvaret for rep av bedriftens måle-instrumenter. I 1975 ble han verkstedplanlegger i mekanikeravd.

1975 Vi hos Øglænd julen (30) – Kopi.jpg

Torolf Sunde ble 50 år 21. november. Han ble ansatt i sykkelfab i april 1955. Hans jobb var å koordinere innkjøpsfunksjonene på sykkelfab. Senere ble innkjøps -området samlet i en egen avdeling og han ble leder for denne.  

1975 Vi hos Øglænd sommer (39) – Kopi.jp

Åsmund Flister ble 50 år 21. feb. Han kom til firmaet i 1968 som maskin-kontrollør. Han hadde bakgrunn som maskinist på båt, og har således seilt på de fleste hav. Senere ble han vedlikeholds - arbeider på Årdal og Sundal verk i Øvre Årdal. 

1974 Vi hos Øglænd høsten (38).jpg

Knut Borgli ble ansatt i konfeksjons- fabrikken i 1948. Før dette og under krigen tjenestegjorde han i politistyrkene i Sverige, senere kom han til Vatneleiren utenfor Sandnes. På konfeksjonsfabrikken var var arbeidsleder.

I 1960 ble han med i velferds-komiteen for ledelsen og i 1964 blir han fast medlem av produksjonsutvalget, og ble aktivt med i effektivisering av produksjonen. Han ble 50 år 31. mars. 

1974 Vi hos Øglænd høsten (46) – Kopi.jp

Konrad Kristiansen kunne feire 50 år 21. aug. Han kom fra Lesja i Gudbrandsdalen til Sandnes som jernbanearbeider. I 1947 ble han ansatt i firmaet i landbruksektoren. Deretter gikk veien til sliperiet, og senere til pressavd.

1974 Vi hos Øglænd sommeren (32) – Kopi.
1974 Vi hos Øglænd høsten (41) – Kopi.jp

Kjell Engene var 50 år 28. juli. Han begynte på sykkel - fabrikken i 1968, på innkjøpskontoret. Han hadde en allsidig bakgrunn. Han hadde vært på Odda Smelteverk, losse og laste -arbeider, rydde høyfjellsveien mellom Røldal og Seljestad.  Politimann og etterretningsoffiser, og enda mer.

1974 Vi hos Øglænd høsten (42) – Kopi.jp

Hans M. Hansen ble 50 år 30. juni. Han ble ansatt i sykkel-fabrikken i 1950, i trådavdelingen. Senere ble han flyttet til maskin -hallen hvor han betjente revolver - benkene. Deretter ble det presseavd. 

En tid etter var det motorsykkel -monteringen  som ble hans arena.

1974 Vi hos Øglænd høsten (44) – Kopi.jp

Johan Sviland ble ansatt på sykkel - fabrikken i 1954. Han var innom flere avd, i 1964 kom han til kvalitet-teknisk avd. 

1974 Vi hos Øglænd julen (38) – Kopi.jpg

Einar Ulvestad ble 50 år 30. nov. Som utdannet skredder ble han ansatt i konfeksjonsfab i 1967. Han hadde bakgrunn som arb leder på en konfek-sjonsfab på Strand. Han var kjent for å være veldig kvalitet-bevisst i alle prosesser.

1974 Vi hos Øglænd høsten (45) – Kopi.jp

Arne Steira ble 50 år 30. august. Han kom til firmaet i 1951, til polering og forniklings avd. I 1953 gikk veien videre til sveise - avdelingen.

1974 Vi hos Øglænd sommeren (31) – Kopi.

Henry Søpstad var ansatt i konfeksonsfab sitt kontor i Tromsø. Han ble ansatt i 1960. 50 års jubileum kunne han feire 13. mai.

Bjarne Lea ble ansatt på sykkelfab i 1960, i presseavd. Han ble 50 år 7. feb.

1975

1975 Vi hos Øglænd høsten (30) – Kopi.jp

Johan Undhjem ble

50 år 12. sept. Han var født i Åndalsnes og hans far var jernbane-arbeider, som deltok i arbeidet med å anlegge Flomsbanen. Etter at Johan hadde deltatt i Tysklands-

brigaden, så slo han seg ned i Sandnes. Ble ansatt i sykkel-fabrikken i 1947. Ble 14 år i lakkavd og senere 14 år i elokseringen. 

1975 Vi hos Øglænd julen (31) – Kopi.jpg

Olai Tengesdal ble ansatt en kort tid i 1941. I 1950 begynte han på sykkelfab sitt lager og i 1953 ble han formann for lageret. 1. okt i 1967 ble han lagerleder for det nye lagerområdet som nå omfattet alle produktområder, samt varmottak og utekspedering. Han ble 50 år 8. nov.

1975 Vi hos Øglænd sommer (40) – Kopi.jp

Tordis Bøe kunne feire sine 50 år 17. juni. Hun ble ansatt i 1972 som bedriftssøster. Hun var utdannet syke-pleier. Hun hadde bakgrunn fra den gang Stavanger Sykehus. Senere var hun i sykehusets laboratorium, før hun så kom til Blodbanken.

1975 Vi hos Øglænd høsten (31) – Kopi.jp

Bjarne Fjeldanger kom til firmaet i 1966 som leder for butikkområdet i Sandnes og resten av landet. Han hadde bakgrunn fra Sten & Strøm som avd leder. Han ble 50 år 20. juli.

1975 Vi hos Øglænd julen (28) – Kopi.jpg

Einar Larsen ble 50 år 28. nov. Han ble ansatt i presseavd på sykkelfab i 1950. Han ble i presseavd frem til 1975 og betjente de fleste pressene. Han var og tillitsmann i 20 år.

1975 Vi hos Øglænd julen (29) – Kopi.jpg

Lillian Olsen ble ansatt i Pioner As i Tønsberg i 1965. Da butikken utvidet med en ny dameavd ble Lillian førstedame i avd. Hun ble 50 år 30. okt. 

1975 Vi hos Øglænd sommer (38) – Kopi.jp

Børge Aase hadde sitt 50 års jubileum 4. mai. Han ble ansatt i 1945 i elektriker avd. Senere kom han til mekaniker avd, men kom tilbake til elektriker avd for å avlaste seksjonssjefen. 

1975 Vi hos Øglænd sommer (41) – Kopi.jp
1975 Vi hos Øglænd sommer (37) – Kopi.jp

Bjarne L. Onarheim ble 50 år 27. februar. Han ble ansatt 1. mars i 1973 som leder for den nye møbelavd i Huset Vårt. Han hadde bakgrunn som butikksjef i Stav bedriften Norem Baade, og senere leder for Bolighus butikken i samme bedrift.

1975 Vi hos Øglænd sommer (42) – Kopi.jp

Robert Rasmussen kunne feire sitt 50 års jubileum 23. mars. Han kom fra Fana og var utdannet snekker. Han ble ansatt i 1949 i trådavd. Senere kom han til Automatenavd.

Peder Espeland ble de 50 år 13. des i 1974. Han kom til sykkelfabrikken i 1941 i rammeavd. Deretter gikk veien til lageret hvor han var i 12 år. Så ble han flyttet til salgs-avdelingen på kundesenteret. I tillegg var han og ansvarlig for ajourføring av alle kataloger for samtlige produktområder. Han ble min unike læremester som på en utmerket måte formidlet sin kunnskap til meg.

bottom of page