top of page

Jonas Øglænd as

De som fylte de 50

1976 - 1980

1976

1976_Jørgen_Lauritzen_er_50_år_(1).jpg

Jørgen Lauritzen ble sine 50 år 19. okt. Han er født og opp-vokst i Egen på øya Als i Danmark. Etter å ha tjenestegjort i Tysklandsbrigaden etter siste verdens- krig, så gikk veien til Norge og Vigrestad på Jæren hvor han var gårdsdreng. Han begynte på sykkel-fab i 1951, i sliperiet.

Deretter ble det sykkelmonteringen og videre til motorsektoren i salgsområdet. Han ble en unik kapasitet for både forhandlerne og firmaet i forhold til motorteknisk. Han var ansvarlig for de anerkjente service-kursene for motor-forhandlerne. Han var teknisk konsulent og ble senere leder for motordivisjonen. 

1976 Vi hos Øglænd sommer (35) – Kopi.jp

Jakob Nesvåg ble ansatt i dele - monteringen i 1954. Etter tre år kom han til presstøperiet hvor han arbeidet med bremsebånd. Senere kom han til bilavdelingen. Han var kjent for å være en meget dyktig fisker, noe som mange kollega dro stor nytte av. Han ble 50 år 15. feb.

1976 Vi hos Øglænd sommer (38) – Kopi.jp

Guri Jacobsen ble 50 år 2. april. Hun var i 1976 laboratorie-assistent på sykkelfabrikken. Mye av arbeidet består i kjemisk kontroll av overflatebehandling av sykkel og mopeddeler. I tillegg hadde hun kontroll av forstoffer til land-bruksavd, før disse går inn til for-blanderiet. Hun kontrollerte også silofor for gård -brukere som var kunder.

1976_Arne_Skjørestad_fra_Hana_(1).jpg

Arne Skjørestad fikk sitt 50 års jubileum 30. juni. Han hadde arbeidet innen snekkerfaget i mange år før han kom til felgavd i februar 1960.

1976 Vi hos Øglænd Høsten (36) – Kopi.jp

Olav A. Wathne ble 50 år 9. okt. Han hadde i mange år hjulpet sin far som drev brusfabrikk, samt arbeid på kaien. Han ble ansatt i 1950 og ble 15 år i dele-monteringen. Deretter ble det 2 år i trådavdelingen før veien gikk videre til elokseringen hvor han var i 10 år.  

1976 Vi hos Øglænd Høsten (34) – Kopi.jp

Helge Opsal kunne feire sine 50 år den 18. april. Han var utdannet tekstil-ingeniør og ble ansatt på konfeksjonsfab i 1966 og hadde yrkesklær som sitt spesialfelt. Senere ble det produkt-utvikling innen damekolleksjon.

1976 Vi hos Øglænd sommer (32) – Kopi.jp

Aksel Herigstad var 50 år 12. april. Han ble ansatt på sykkel-fabrikken i 1941 og rammeavd ble hans arbeids plass. Senere ble det trommelavdelingen. Deretter ble det bearbeiding av krankdeler for sykler. 

1976 Vi hos Øglænd sommer (34) – Kopi.jp

Torleif Skretting ble 50 år 20. februar. Han begynte i presstøperiet i 1962. Året etter fikk han delemonteringen som sin neste arb. plass. Han var registrert på samme arb plass i 1976.

1976 Vi hos Øglænd sommer (37) – Kopi.jp

Tolleiv Utåker var 50 år 22. mai. Han begynte i dun -renseriet i utstyrs-forretningen da denne avd ble åpnet i 1959. Senere kom han til teppe og gulv belegg avd i samme butikk. Senere ble han leder for reste-butikken som kom i Storgata. 

1976 Vi hos Øglænd sommer (40) – Kopi.jp
1976 Ingvald Sinnes  (1).jpg

Ingvald Sinnes er født og oppvokst i Sirdalen. Han gikk i skomakerlære og senere ble det arbeid hos Stavanger Flint. Han hadde flere venner som arbeidet hos Jonas Øglænd, som med-førte at han ble ansatt i 1965 på sykkelfab i sliperiet.

Han ble 50 år 31. januar.

1976 Vi hos Øglænd sommer (39) – Kopi.jp

Jakob Sirevåg ble 50 år 12. januar. Han begynte i feb 1958 i mekanikeravd. Hans arbeide besto i maskinbygging og reparasjoner av disse. Han hadde bakgrunn fra Skretting & Vigres bilverksted, samt Arne Aanestads mer. verksted på Forus.

Sverre Hess var 50 år 6. juni. Han ble ansatt i 1959 i ekspedisjonen til tekstilgruppen. Før han kom til firmaet, hadde han praktisert 17 år i snekkerfaget.

1976 Vi hos Øglænd Høsten (35) – Kopi.jp

Kristian Lindmark ble sine 50 år 26. juni. Han er født i Lindsted i Danmark og har bak seg i sine unge år mange ferie opplevelser i Sverige og Danmark. Han kom til Sandnes og Graveren Teglverk. Så gikk veien videre til AS Betong. Han ble ansatt i felgavd på Nr11 i 1955.  

1976 Vi hos Øglænd Julen (32) – Kopi.jpg

Ruth Brovold hadde sitt 50 års jubileum 1. juni. Hun ble ansatt i 1966 i butikken Øglænd as i Steinkjær. 

1976 Vi hos Øglænd sommer (33) – Kopi.jp

Isleiv Sundvår ble 50 år 14. mai. Han ble ansatt i 1960 som rørlegger. Han var aktivt med i oppføringen av den nye konfeksjosfab nede på Vågen. Han deltok aktivt i planleggingen av strøm, varme og trykkluft i hele firmaet.  

1976 Vi hos Øglænd sommer (36) – Kopi.jp

Gustav Netland ble 50 år 6. april. Han ble ansatt i 1943 som ærendsgutt for manufakturen. Kort tid etter ble han ekspeditør i herre- avdelingen i Øglændhuset. Her var han i åtte år, før han kom til lageret. Her ble han en kort tid før han ble salgs-representant for konfeksjonsfab. I 1972 var han atter tilbake i herre - avdelingen i Øglændhuset.

1977

1977 Vi hos Øglænd Høsten (28) – Kopi.jp

Kjell Skjæveland ble 50 år 9. juli. Han kom første gang til sykkelfab i 1946, til mekaniker avd, og sluttet ett år senere. I 1950 kom han tilbake til samme avd og ble der frem til 1955. Så gikk ferden videre til felgavdelingen på Nr11 nede på Vågen. Etter kort tid ble han nestformann og i 1968 ble han leder for denne avd. Etter en tid kom han i driftsteknisk sektor for sykkelfab. 

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (41) – Kopi

Reidar Skarung var 50 år 6. mai. Han er fra Skien og kom til Sandnes som prest i Metodistkirken. Han ble ansatt i firmaet 1. aug i 1951 på en deltidsstilling. Senere ble stillingen en fulltids stilling som sosialkurator. Hans oppgaver var å være ett bindeledd mellom ansatte og deres familier og bedriften. Han tilrettela og gjennomførte flere aktiviteter for ansatte og pensjonister.

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (42) – Kopi.

Birgot Madsen ble 50 år 24. mars. Hun ble ansatt i Pioner-området i 1949, i presseavd. Hun var og valgt som klubb-leder 5 år på rad, og var med i bedrifts-forsamlingen. 

1977 Vi hos Øglænd Høsten (29) – Kopi.jp

Ellionor Fundingsland kunne feire de 50 år 26. juni. Hun ble ansatt på konfeksjonsfab på Strand ved oppstart av denne i 1967. Hun begynte som reserve- syerske og ble senere leder for bukseringen. 

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (36) – Kopi.

Martin Kr. Holmen kunne feire sitt 50 års jubileum 31. mai. Han var utdannet skredder fra skole i Bergen. Han hadde spesial -søm på smoking og livkjoler som fag- område. Han kom til konfeksjonsfab i 1959 og fikk plass på tilskjæreriet. 

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (37) – Kopi

Magnus S SKårdal ble 50 år 18. mars. Han begynte på sykkelfabrikken i feb 1950.Først 3 år i forniklingen, så i felgavd, og til slutt kom han på elokseringen. Ellers er han en trivelig sørlending fra Lyngdal.

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (38) – Kopi

Edvard Lohne ble ansatt i nov 1963, i utstyrsforretnigen. Hans arbeidsplass ble gardin avd. Bak seg hadde han 12 år i faget hos annen aktør.

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (42) – Kopi

Kristine Klungtveit ble ansatt i firmaet 24. april 1973, hun fikk Matsenteret i Sandnes som sin arbeidsplass. Hennes avdeling ble kjøtt avdelingen.

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (40) – Kopi.

Ernst Madland ble 50 år 21. februar. Han ble ansatt i Pioner-området i 1956 som arb leder. Senere ble han kvalitetskontrollør for pike-dame jeans kolleksjonen. I 1975 ble han leder for alle tilskjærerne i konfkesjonsfab, inkl de som arbeidet på fabrikken på Jørpeland. Han er mest kjent som Norgesmester i turn og deltakelse i Olympiaden i 1952. Han ble angrepet av polio og fikk sin livs kamp, og vant denne gjennom trening og turn aktiviteter.

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (39) – Kopi

Tor Sigurd Salvesen ble 50 år 17. juni. Han ble ansatt i lakkeringen 24. mai i 1963. Han kom til staferings avd hvor hans far var for- mann. I 1972 kom han til den nye sykkel fab på Kvål og fikk sin plass i delemonteringen. 

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (38) – Kopi.

Marta Tjelta kunne feire de 50 år 28. mai. Hun ble ansatt på sykkelfabrikken 1. april i 1974. Hun fikk plass på delemonteringen med å montere opp saler.

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (40) – Kopi

Marton Endal ble ansatt på sykkel fab i 1965, og sliperiet ble hans arbeids- plass. Han er født og oppvokst på Hommersåk og var en tid på Graverens Tegleverk AS. En trist opplevelse hvor han fikk se en arbeidskamerat omkomme på arbeids-plassen fikk han til å søke arbeid hos Jonas Øglænd.

1977 Vi hos Øglænd Sommeren (39) – Kopi.

Leif Nilsen kunne feire sine 50 år 20. februar. Han ble ansatt 4. januar 1956. Han begynte i lakkavd, før ferden gikk videre til snekkerav. Så ble konfeksjonsfab og arbeid som natte- vakt arbeidet han utførte en tid. Nå er han i varemottaket til tekstilgruppen og kombinerer dette med sjåførjobb for bedriften.

1978

1978 Vi hos Øglænd julen (29) – Kopi.jpg

Kåre Vikborg ble 50 år 23. juni. Han var født i Fauske og sin første jobb var i ovn- huset til bedriften D.N.N Aluminium i Tyssedal. Deretter ble det to perioder i Tysklandsbrigaden før han kom til Sandnes Kamgarn-spinneri. 2. april 1973 kom han til Jonas Øglænd og til presseavdelingen. 

1978 Vi hos Øglænd julen (30) – Kopi.jpg

Egil Skjæveland ble de 50 år 13. okt. Han

begynte i herreavd i Krossen i 1954. Da Tekstilbasaren ble åpnet, så var han leder av denne i 6 år. I samme periode økte mengden av datterselskaper til tekstilområdet, så ble han koordinator for disse.

1978 Vi hos Øglænd julen (31) – Kopi.jpg

Agnes Skår fikk sitt 50 års jubileum 6. juli. Hun ble ansatt i 1967 på den nye konfeksjonsfab på Jørpeland. Hun var syerske og assistent på alle arb stasjoner på sin ring. I tillegg verne-ombud og en tid tillitsvalgt.

1978 Vi hos Øglænd julen (32) – Kopi.jpg

Kjell Gran kom til Jonas Øglænd og konfeksjonsfab i 1947. Først som presser for Gabardinfrakker og senere. Neste stopp ble i den nye press-avdelingen nede på Vågen. Han var innom tilskjæreriet før han kom på vedlikeholdsavd. Han ble 50 år 5. des.

1978 Vi hos Øglænd sommer (34) – Kopi.jp

Martin Kristoffersen ble ansatt på sykkel-fab i 1945. Han kom til forniklingen og var godt fornøyd med variert arbeid og gode arb kolleger . Han kunne feire sine 50 år 19. desember.

1978 Vi hos Øglænd sommer (38) – Kopi.jp

Per Øglænd fikk sitt 50 års jubileum 3. januar. Hans bakgrunn var fra Teknisk høyskole i Sveits, samt Teknisk College fra England. Han ble ansatt på konfeksjons fab i 1954, hvor han gikk inn i produksjons-ledelsen. Han deltok aktivt i forb med oppføring av den nye konfeksjons fab på Vågen og ble senere leder for denne. Han satt og i styret for fab og hadde flere styreverv utenfor sitt daglige arbeide.

1978 Vi hos Øglænd sommer (35) – Kopi.jp

Arthur Henriksen var 50 år 19. mars. Han ble ansatt på sykkelfabrikken ipresseavd i 1949. Her var han en kort tid før han kom over til Automaten. Fra 1952 var han nestformann og fra 1961 ble han leder for avd. I 1967 ble han verksmester for fab Nr11 nede på Vågen. Han var engasjert i Røde Kors i mange år, og fungerte en tid som vaktleder på Sinnes. 

1978 Vi hos Øglænd sommer (39) – Kopi.jp

Anna Eie fikk sitt 50 års jubileum 19. des. Hun ble ansatt i august 1974 på den nye sykkelfabr på Kvål. Hun kom på renholds avd.

1978 Vi hos Øglænd sommer (36) – Kopi.jp

Georg Brekken ble ansatt på sykkelfab i 1949, som transportør til forniklings avd. Reparasjons avd for sykler ble neste stopp, før han gikk videre til motor-sykkel reparasjonen. Neste avd ble produktutviklingen sitt eget verksted. Han fikk Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Han ble 50 år 13. mars. 

1978 Vi hos Øglænd sommer (37) – Kopi.jp

Johan Hermansen ble 50 år 1. juni. Han ble ansatt i firmaets jubileums-år, 2. aug 1968. Han fungerte som vakt-kontrollør, før han senere ble brannsjef, industri og verneleder. Senere fikk han og ansvaret for å implementere arbeids og miljøvern-loven.  

1979

1979 Vi hos Øglænd høst (34) – Kopi.jpg

Ingvald Rønneberg ble 50 år 23. juli. Han ble ansatt 1. des 1967 på sykkel-fab som overingeniør og leder for produksjon-sektoren. 1. jan 1977 ble han forfremmet til disponent for hele produksjonsområdet for metallgruppen. Han var oppvokst på Øksnevad utenfor Klepp. Han var utdannet på N.T.H maskinlinjen. Han hadde vært leder for de tekniske kontor ved Sandnes Auducerverk. Vært leder for kontstruksjons-kontorene hos Brøyt på Bryne.

1979 Vi hos Øglænd sommeren (29) – Kopi.

Einar J. Steira ble de 50 år 9. juni. I sin ungdom reiste han til sjøs som proviantgutt på båten Stella Polaris. Senere ble han byss-gutt og seilte en tid på tankfart. Han hadde vært ansatt i to perioder i firmaet og siste gang 4. okt 1974 på sykkelfab. Han var innom flere avd før han ble nattevakt. 

1979 Vi hos Øglænd høst (33) – Kopi.jpg

Olav Skjæveland ble ansatt 12. nov 1946 i monteringen på sykkelfab. Først var han på hjul avd og senere i for-monteringen av rammer. Da sykkelfabrikken på Kvål ble åpnet, fikk han stillingen som transportør til de ulike 20 montering-stasjonene på banen. Han var en utmerket Bridge spiller og hadde vært medlem i Bridgeklubben i 25 år. Han ble 50 år 6. sept.

1979 Vi hos Øglænd julen (38) – Kopi.jpg

Kåre Mangersnes ble 50 år 1. nov. Han ble ansatt i lakkavd i 1947, og kom kort tid etter til verktøy-avd. Her var var han dreier og stansemekaniker. I 1964 ble han nest-formann i avd, og 1967 ble han formann i ramme-avd. Fra 1969 jobbet han i verktøy-konstruksjonsavd.

1979 Vi hos Øglænd høst (33).jpg

Arnt Braseth ble 50 år 15. juli. Han ble ansatt 4. januar 1971 som salgs-representant for konfeksjonsfab. Senere ble han distriktsleder for Hedmark og Oppland. Deretter ble han prosjekt-konsulent for hele Østlandet,stasjonert i Hønefoss. 

1979 Vi hos Øglænd høst (36) – Kopi.jpg

Torbjørn Lie hadde sitt 50 års jubileum 1. sept. Han kom til sykkelfab 9. nov 1964, til mekaniker avd. Han var Stavangergutt og hadde jobbet som mekaniker hos Chr Bjelland as. Han var og innom Stavanger Blikk-trykkeri før han kom til Sykkelfab.

img087 – Kopi (2).jpg

Mikal Bergtun var født og oppvokst på Bømlo. Flere av hans søsken reiste til sjøs, men Mikal ville noe annet. Han kom til firmaet 17. januar 1955. Han ble ansatt på sykkelfabrikken og kom til rammeavd. Han ble 50 år 22. september.

91761336_1813569298773628_61875817692696

Einar Skretting ble 50 år 23. nov. Han ble ansatt i sveise avd i 1954. Etter 22 år ble sykkel-montering hans neste arb plass. 

img087_–_Kopi.jpg

Rannveig Gran kunne feire sine 50 år 18. august.Hun ble ansatt 8. oktober 1973, på sentral-bordet. Før hun kom til firmaet, hadde hun flere år bak seg på riks-telefonene i Stavanger.

1979 Vi hos Øglænd sommeren (28) – Kopi.

Marit Jakobsen ble 50 år 14. april. Hun ble ansatt i ramme-avd 28. feb 1972. 

1980

1980 Vi hos Øglænd julen (38) – Kopi.jpg

Odd Isaksen ble de 50 år 22. sept. Han var utdannet bedriftsøkonom og ble ansatt på sykkel-fab i 1951. Han var først salgs-representant, så gikk veien videre til eksportsjef , og senere markingting- sjef. Neste stopp ble disponent for sykkelområdet. Han var og formann i Norges Sports-handlers Forbund, og i Norsk Sykkel og Mopedfabrikanters Forbund.  

1980 Vi hos Øglænd julen (37) – Kopi.jpg

Sverre Y. Olsen kunne feire sitt 50 års jubileum 10. juli. Han ble ansatt i 1955 på drifts-kontoret som lå nede på Nr11 på Vågen. Senere gikk han inn på tegne-kontoret hvor han arbeidet med maskin-konstruksjon. Neste arbeidsområde ble avd Move O Matic som prosjekt ingeniør.

1980 Vi hos Øglænd sommer (29) – Kopi.jp

Janne Ødegård ble 50 år 2. februar. Hun ble ansatt i dameavdelingen i Askim. Hennes ektefelle var leder av butikken.

1980 Vi hos Øglænd sommer (32) – Kopi.jp

Øivind Øglænd fikk feire sitt 50 års jubileum 8. januar. Han kom til sykkel-fab i 1952 og fikk stillingen som salgsrepresentant. Han var en pådriver for nytenkning og hadde stor fokus på samhandling med de ulike marked. Han fikk etablert den nye produktutviklings avd og ble leder av denne. Sammen med hans kollega Erik Green sto de sammen bak noen av de største salgs-suksesser til DBS. Han var og opptatt av å få folk ut av institusjoner og gjorde en utrettelig innsats for disse. Han hadde og mange styreverv innenfor interesse-organisasjoner for sykkel, moped og motorsykler.

1980 Vi hos Øglænd sommer (30) – Kopi.jp

Alf Byberg kunne feire de 50 år 12. juni. Han begynte i lakkeringen i 1954, og etter gikk veien til felgavdelingen. Neste arb plass ble Automaten. Han la ned et stort arbeid for de ansatte og ble klubbformann i halv stilling i 1964, som gikk frem til 1968. I 1975 var han tilbake som klubb-formann og fortsatte sitt arbeid for de ansatte.

1980 Vi hos Øglænd sommer (31) – Kopi.jp

Odd Håland kunne feire de 50 år 3. januar. Han var tidligere ansatt hos Alf Sanne som drev transportforretning.Han kom til firmaet 1. feb 1978 og fikk jobben som sjåfør for bedriften.

bottom of page