top of page

Jeg og mitt arbeide, med historien om

                                            Jonas Øglænd

Jeg har i de siste dager sett og erfart at jeg må gjøre ting annerledes, jeg må formidle mitt arbeid på en mer tilpasset måte i forhold til hvordan og når jeg arbeider, samt hvordan og når historiske materiale "dukker" opp.

Å delta på ulike sosiale medier slik som Facebook og grupper tilhørende historien om Jonas Øglænd, er problematisk i forhold til "skrivebordstroll" som formulerer seg som om at denne sitter hjemme i det private rom og ikke forstår "vær varsom plakaten" 

Da er det mer hensiktsmessig å kunne trekke seg tilbake, noe som beklageligvis medfører bortfall av mine formidlinger av historien om Jonas Øglænd, på "Tempo sider''

Jeg arbeider ikke med historien ''daglig'', men har mine perioder og vil på denne side komme med oppdateringer i og om mitt arbeide.

Jan Erik Holmen

..

18. okt 2020

Det er ikke til å tro, 1934 er i grove trekk i boks. Med grove trekk menes at det senere kommer flere gjennomlesinger, disposisjonsvurdering og sjekk av dato, år og kilder.

Det som og er godt, er selve historien om Tempo, viktige brikker og handlinger kommer som perler på en snor, og sammen blir det et stort bilde.

1937 Sigud Svela.jpg

Bak suksesser er det mennesker, ofte mennesker du nesten kommer tilfeldig over i et historisk tilbakeblikk. 

Jeg prøver å få alle med og håper jo at det blir kjekt for etterkommerne til disse å lese.

Og hva kan jeg si sånn generelt om 1934 og motorsykkelområdet, da må det være at hjelpe meg så travelt man hadde det. Man "sloss" på flere arenaer og så langt og ut fra det jeg vet, så "vant" man alle "slagene"

IMG_7393.JPG

Er så heldig å ha en vinterhage utenfor Øglændsrommet, og utenfor denne, ca 2 meter fra meg er det ofte besøk som stadig muntrer opp med sin travelhet.

IMG_7395.JPG

I morgen går jeg løst på modellåret 1935, og det er nå man virkelig ser hvordan sykkelområdets fortreffeligheter slår inn i motorsektoren.

Ser at over tid blir denne siden for lang, det blir for mye skrolling, noe som sikkert blir irriterende, så her må jeg finne en løsning.

Snakkes..

bottom of page