Jeg og mitt arbeide, med historien om

                                            Jonas Øglænd

Her er mine dager om Tempo historien, fra

                                         1. mars til x 2021

1. mars 2021

Har av ulike årsaker, som et kraftig overtråkk av fot, måtte bruke tid på lege, smertestillende og en anstrengt tid med manglende fokus på historien om Tempo, sånn er det bare.

Men er i gassen nå, vi skriver 1956 og Tempo er i en enorm driv, produksjonen går alt den makter, men klarer ikke å holde tritt med etterspørselen av Tempoer.

Jonas Øglænd bygger stadig ut i Vågen området i Sandnes og per 1956 er fabrikken på ufattelige 30.000 kvm.

I en slik enorm framgang, så vil det lett knake i ulike sammenføyninger internt i bedriften. Nye og yngre krefter rasler med nye tanker og man flytter blikket ut forbi landets grenser. 

Flere og flere hos Jonas Øglænd innenfor administrasjon, produktutvikling, reklame og flere, stilte det fornuftige og berettige spørsmålet: Hvem er vi og hvor skal vi hen. Hva gjør våre konkurrenter og hva er det de ikke gjør. 

Man hadde ikke de nødvendige resursene til å skape en ny trend, og det trengte man heller ikke hos Jonas Øglænd.

Bransjen i hele Europa fikk prosesser som ble mer og mer like, ut fra disse måtte Jonas Øglænd og Tempo finne sin "knagg", fra ide til det ferdige produkt. 

Disse spørsmålene var meget viktige, å hvile på enorme salgstall, tomme lager og en etterspørsel man aldri hadde sett før, var og farlig. Tempoens store salg fikk en drahjelp av krefter som snart ville ebbe ut, og da måtte man være klar mer enn noen gang. 

Mer info kommer