top of page

Jeg og mitt arbeide, med historien om

                                            Jonas Øglænd

Her er mine dager om Tempo historien, fra

                                         1. til 20 februar 2021

1. feb 2021

Nå er det langt ut i de sene nattetimer, jobber best da, fredelig og kan konsentrere meg om Jonas Øglænd, om 1955 og Tempo.

Temaet produksjon av Tempoer er på plass, nå er det alt det andre som skal systematiseres, salg, reklame og konkurrenter, for å nevne noe.

Reklame er kjekke ting, har alltid likt reklame, det vil si det som er bak reklamen. Hvor er den laget, i allefall ikke hos Jonas Øglænd, men i Stavanger.

I reklamen går det i Tempo 150ccm, noen skriver Tempo Sachs 150, og noen Tempo 150, ikke godt å vite hva som er riktig, de brukte alle disse benevnelsene internt hos Jonas Øglænd. 

1955 4. juni Tempo reklame i uke og måne

Men uansett navn, hvordan gikk det dette året, med Tempo og Tempo Sachs 150.

Svaret er at det gikk veldig bra, igjen ble nye salgsrekorder satt og alle jublet. Så da tenker man at jammen er Tempo Sachs 150 en kjempebra Tempo, og det er den jo, men ikke salget. Hvorfor ikke ? 

Tempo Williers 1949 modell (2) – Kopi.jp

Jeg har ikke satt inn dette store bilde for å løfte Villiers, eller for å si at nå gikk det på stumpene for Villiers, og takke for samarbeidet.

Neida, her er det bare å erkjenne at nok en gang går Villiers inn å redder merkenavnet Tempo, og danker ut Sachs så det jomer....

1931 Firmalogo (2).jpg

Hva skjedde i 1955 og hva gjorde konkurrentene. Hvem sammenlignet de seg med, og ikke minst hvorfor.

Og viktigst, hva gjorde Jonas Øglænd for å møte disse,

Men hva gjør jeg akkurat nå, jo nå prøver jeg å forme hvilke grep Jons Øglænd gjorde i 1955 for å møte de utfordringene man fikk dette Tempo-året, både internt og eksternt.

4. feb 2021

Er fremdeles i den fasen hvor jeg skal hente inn informasjon over ulike tema, som eksempelvis nå, om salg ut fra bedriften og logistikken rundt denne.

Dette er i Jonas Øglænd sammenheng en komplisert affære å finne ut av, spesielt om du ser denne utenfra.

1955 Edv Soma sliper bremsesko (som er s
1955 (1) – Kopi.jpg
1956 En av flere hundre i konfeksjonsfab

Er det noen av disse bildene som ikke har noe med salg av Tempo å gjøre ?

1955 18. april Tempo reklame i uke og må
1956 Årets sommertur for ansatte gikk ti

Hele prosessen rundt salg av Tempoer må ses i et større bilde og jo mer du zoomer ut av bildet, jo mer komplisert blir det. Mange prøver å finne der hvor salget begynner, men internt hos Jonas Øglænd er det ingen begynnelse og slutt, det hele er en evigvarende prosess som for mange "er uforstående"

I dag kan vi godt beskrive salget som en del av logistikken på godt Norsk, Time to marked eller Time to consumer.

Her ser du den spede begynnelsen til logistikken i eksempelvis 1955, og i senere år.

Vi er tilbake til rundt 1910 hvor brødrene Jakob og Lars Øglænd hadde en urokkelig ide og plan på hvordan man skulle koble produksjon, salg og kunder sammen.

Over årene har grunnlaget for logistikken endret seg, og påfølgende endret selve logistikken.

1914 Forhandlerkatalog MASTER for grunnl

Til og med jeg har vært med på denne logistikken hos Jonas Øglænd i 25 år, og heldigvis sett denne fra ulike innfallsvinkler.

6. feb 2021

Har kommet meg gjennom salgsprosessen som er så viktig i forhold til den interne logistikken, det meste er formet og ført i pennen.

Så er det slik at dette året 1955 er viktig, ikke bare i forhold til året i seg selv og Tempo, men og til historien om Tempo i de kommende år.

IMG_5293.JPG
Reklame 1955 Finland – Kopi.jpg

Tenk dere en bedrift, med 1500 ansatte, et konsern. Konsernet består av en mengde av forretningsområder, hvor flere av disse samarbeider, noen mye og noen bare av og til. Man har felles funksjonsområder som ledelse, informasjonstjeneste, reklame, skole, produktutvikling, presse, samfunnskontakt og mer. Når representanter fra disse områdene skal utale seg om ulike forretningsområder, samtidig som at de ulike forretningsområdene og utaler seg direkte, så kan det lett gå vel fort i svingen. Årstall blir litt feil, tall blir feil, hvem gjorde hva og når blir uklart. Dette er og ofte informasjon som er "styrt og kontrollert", som er planlagt for et gitt publikum.

Dette kan fort skape forvirring for utenforstående, og for å gjøre det enda vanskeligere, de som gjorde hva og når, de på "gulvet" vil formulere seg annerledes, de vil korrigere og si: når jeg jobbet der så gjorde vi det sånn..

Derfor er dette min historie, slik som jeg opplevde den, slik som mine eldre kollegaer opplevde den, slik som historien ble fortalt i gangene, på ulike kontorer, på ulike arbeidsstasjoner, sånn er historien.......

Så er vi alle slik, vi tenker ulikt, vi gjør ting ulikt og vi oppfatter ting ulikt, og formidler historien ulikt, DET må jeg og du ta høyde for.

2018 16. nov Jonas Øglænd, slik jeg oppl

Dette betyr at jeg er i en fase av formidlingen hvor jeg må la tastaturet hvile, lene meg tilbake, og tenke nøye gjennom.

Jeg har en fil, en mappe som ikke er gjennomgått, den inneholder mengder av informasjon fra rundt 1950 og opp til den dagen man avsluttet produksjonen av Tempo. Jeg må stille og rolig ta for meg side etter side, skrive ned stikkord, årstall, navn, hendelser, og mere til. Så skal all informasjon inn på en "tidslinje" og sammenstilles med intervju og annen informasjon gitt til meg i ganger, kontor, arbeidsstasjoner og ikke minst i forhold til ulike dokumenter ment for mennesker utenfor bedriften, den gang..........

15. feb 2021

Går fremdeles i 1955 og det vil det nok fortsette med ut uka. Nå går det i hva konkurrentene gjorde, og like viktig hva de ikke gjorde.

Om Jonas Øglænd skulle henge med i utviklingen, i nye trender og hva som rørte seg i markedet, så måtte de og være på disse arenaene. 

Man definerte de ulike arenaene og plasserte sine riktige resurser på disse arenaene. Jonas Øglænd formet en strategi for hvordan man skulle hente inn informasjon og bearbeide denne.

1956 Om markedet (3) – Kopi.jpg
1956 Om markedet (34) – Kopi.jpg
1956 Om markedet (21) – Kopi.jpg

I kjølvannet av det å utvikle, produsere og markedsføre Tempo mopeder og motorsykler, så formet det seg ett nytt forretningsområde, tilbehør. Denne sektoren fikk en formidabel vekst og man måtte tilføre økte resurser i form av flere ansatte, nye prosesser og ikke minst areal til å lagerføre.

I Europa fikk man et hav av produsenter og leverandører som hadde spesialisert seg på et bestemt produktområde, slik skjermer, gaffel og tanker, og mange flere. Blant disse tilbyderne var det et spekter i kvalitet og pris, nærmest en jungel man skulle manøvrere seg i.

1956 Om markedet (26) – Kopi.jpg
1956 Om markedet (28) – Kopi.jpg

Når man går slik inn i Tempoens historie, finner frem utall av bruddstykker og puslebiter, som deretter settes sammen i en logisk og lettfattelig tidslinje, så får man et stort bilde som både vekker aha-opplevelser og ikke minst annerkjennelse til de som bidro. 

15. feb 2021

Kjekke ting, er så langt ferdig med å føre Tempo sesongen 1955 i tekst. Et utrolig år hvor alle piler pekte oppover, og det til de grader. I produksjonen av Tempoer, så gikk det alt det ansatte og maskiner kunne klare, må ha vært utrolig kjekt å ha jobbet der i den tiden, og det var bare begynnelsen på suksessen Tempo.

Den største fremgangen hadde verken Tempo 150 eller Tempo Villiers, men Tempo trehjuler.

Man kan godt si at salget av Tempoer fikk drahjelp i salget på grunn av myndighetenes restriksjoner. 

1954 Forhandler dele og forhåndsordre ka
img298.jpg

Nå er det slik at jeg i alle år har vært en flittig bruker av både penn og papir, hvor papiret har vært alt fra små gule-rosa huskelapper, til notatbøker i ymse størrelser. Alle disse notatene har over tiår blitt samlet i mer oversiktlige dokumenter, i word og i tidslinjer.

Det betyr at når jeg skriver, så har jeg ca 150 sider med opplysninger fordelt på ulike forretningsområder åpne, og dermed og tilgjengelige på en utrolig enkel måte. Med andre ord er jeg få tasteklikk unna opplysninger på ulike årstall i hele bedriften Jonas Øglænd.

Det er bare å innse, jeg blir fort sliten og trenger ofte å fylle på batteriene. Jeg kan ikke hele tiden være på arenaen til Jonas Øglænd, da faller jeg sammen.

Det som er mitt hjertet nærmest, er HMK, historiske militære kjøretøy. Vi skal om situasjonen tillater, arrangere og gjennomføre Norgestreff i Sandnes, det blir gjeve ting.

P1030316.JPG
2017 Slik jeepen fremstår hos selger Tom

Her er bilen min, 1943 modell som går som en klokke. Jeg og fruen koser oss veldig på våre turer rundt i distriktet. 

Kjører vi rundt i Sandnes eller Stavanger, så vinker folk og smiler, koselig det.

Jobben på Vitenfabrikken skal og ha sitt. Jeg har laget et undervisningsopplegg for femte til syvende klasse, som heter "Se Meg" Håper det slår an med sitt viktige budskap, barnas trygghet i trafikken.

DBS Reflex sykkel, reflekterende felger

Dette var slutten på min historie på denne siden/flippen. Masse ny info kommer.

bottom of page