top of page

Jeg og mitt arbeide, med historien om

                                            Jonas Øglænd

Her er mine dager om Tempo historien, september. 
                                                    

16. oktober 2021

Mye som skulle på plass i 1958, og tiden var kommet for å flytte grenser, nye marked skulle nås.
Naturligvis vil det å flytte grense medføre store endringer i hvordan man arbeidet, om den interne logistikken og hvordan man kommuniserte med markedet.

Sånn så det ut i den berømte krystallkulen, og slik ble det.

1962 Mopedi (1) – Kopi.jpg
1958 Amerikan stil sier Olav Espeland til Rasmus Svihus som kjøper PIONER bukse.jpg

Hva er en trend, og hva kan trender brukes til. Hvem sier hva og hvem lytter. Har Tempo Cross noe med dette bilde å gjøre, nei tenker du, men da tenker du feil.

Man ser nå at ulike aktiviteter av både interne og eksterne forhold nå kommer inn i et mønster, som måtte overføres til en logistikkmodell. Logistikkmodellen delte modellåret inn i ulike tidsintervaller som så måtte bearbeides ned til minste detalj, og dermed kom dette som omtales som samhandling. 

Om et bilde kan si tusen ord, så gjør dette bildet akkurat det.

1958 Astrid Sanne og Kåre Lunde i gang med hullkortprosessen.jpg
1958 Småbruker Østre Toten trenger maskinhjelp for trekkes ugressbakken..jpg

Man var nøye med hva man avbildet og hva man ønsket å formidle. Dett er et slikt ''tullebilde'' som forteller ingenting.

Før måtte Jonas Øglænd komme til mulige underleverandører, nå ''slåss'' underleverandørene om å komme til Jonas Øglænd.

Brosjyre Trelleborg fra 1955, i forbindelse med produktutvikling hos Jonas Øglænd (10).jpg

1958 er et langt år, jeg har bare kommet halvveis og fremdeles er det mye som skal med.
Utfordringen blir å begrense, si lite som forteller mye. Tror at det er viktig å se de store linjene og sikkert og lese mellom linjene, for det gjør jeg.

Fortsettelse kommer

bottom of page