Jonas Øglænd as

De som rundet de 50

1954

Trygve Helland Hana rundet de 50 30. desember. Ble ansatt juni 1936 i sveiseavdelingen.

3. desember feiret Arne D Stangeland sine 50 år. Ansatt i 1919 i delemonteringen.

1955

Rakel Vagle rundet de 50 30. desember. Kom inn i bedriften på konfeksjons- fabrikken.

Peder Lea ble 50 år den 25. april. Ble ansatt i 1925 som ekspeditør i butikken.

Rudolf B Sagland ble 50 den 8. juni. Ansatt i 1930 på sykkel -fabrikken.

Tryge Overskot ble 50 den 26. august. Ble ansatt i 1934 i delemonteringen.

Halvard Stangeland ble de 50 2. mars. Ble ansatt 1936 i rammeavdelingen.

Ingeborg Visted ble ansatt i konfeksjons- fabrikken i 1942, og år fylte hun 1. februar.

1956

Helga Larsen feiret sitt 50-års jubileum 12. september. Ansatt i 1950 som syerske.

Arnt Øverland begynte som rørlegger og fylte 50 år 5. november.

Håkon Hegre ble 50 år 11. oktober. Han begynte i sykkelfabrikken i 1936.

Sigurd Anda kunne feire sine 50 år 20. oktober. Han begynte i reparasjonsavdelingen i 1935.

Sven A Skaar kunne feire 50 årsdagen den 20. september. Han startet sin tid i bedriften rammeavdelingen i 1930.

Lars L Hogstad rundet de 50 år den 3. august. Han ble ansatt i 1924 i delemonteringen til sykkelfabrikken.

Gerda Gausel hadde 50 års jubileum 15. mai. Hun ble ansatt i 1927 som leder for kjolesøm avdelingen.

Frida Frøyland rundet de 50 år denne sommer 25. juni. Hun kom til bedriften i 1952 og sydde på bomullsøm linjen.

Margit Grødem feiret sine 50 år 30. august. Hun ble ansatt i 1947 og arbeidet i dressavdelingen.

Einar Tønnesen var tidsstudiemann på konfeksjonsfabrikken. Han ble ansatt i 1940.

Oli Thunold kunne feire 50 år 10. august. Hun begynte i 1924 i den gamle butikken, før den ble utvidet i 1935, Øglændhuset.

1957

Godtfred Nettland feiret sitt 50 års jubileum 1. november. Han ble ansatt på lageret til sykkelfabrikken i 1956.

Ivar Lunde ble 50 år 23. juni. Han ble ansatt i 1923 i Jonas Øglænd sin egen sykkelbutikk hvor han i 1957 var butikksjef.

1958

Morgan Pedersen feiret sitt 50 års jubileum 25. august. Han var født i samme hus hvor fotograf Ludvigsen holder til. Han ble ansatt i 1945 i sykkel -fabrikkens sliperi. 

Solveig Winther hadde sitt 50 års jubileum 14. desember. Hun ble ansatt på dress -linjen i konfeksjons - fabrikken i 1943.

Emma Sondresen feiret 50 årsdagen den 7. desember. Hun begynte i konfeksjonsfabrikken i 1930 som syerske. 

Konrad Lund hadde sin 50 årsdag 17. desember. Han er født og oppvokst på Hana. Han ble ansatt 14. mars 1925 i felgavdelingen.

Han Sverre Byberg ble 50 år 28. desember. Han ble ansatt 30. oktober i 1947 i rørleggeravdelingen.

Agathe Oseland feiret sinn 50 års dag 21. november. Hun begynte i 1930 og har i de fleste år vært knyttet til lageret.

Thorvald Sagland hadde jubileum 30. januar. Han ble ansatt i 1940 og har fungert som formann i presseriet.

Bergit Løge ble ansatt i 1952 og hadde kåpe - avdelingen som sin arbeidsplass. Den store 50 årsdagen ble feiret 24. mai.

Alfred Kristoffersen ble ansatt som sjåfør i kraftfor og gjødsel avdelingen i 1928. Han feiret sin 50. årsdag 25. februar.

1959

Rolf Ditlefsen hadde sin 50 årsdag 2. august. Han ble ansatt som nattevakt i 1936.

Hanna Oftedal feiret 50 års dagen 24. desember.

Hun ble ansatt i butikkområdet i 1955 og har vært bak disken i dame og herreavdelingen, samt i metervare-avdelingen.

Carla Kyllevik hadde sitt jubileum 10. januar. Hun ble ansatt i dongri-avdelingen i konfeksjonsfabrikken.

Ole M Lura kunne ha sitt 50 års jubileum 9. mai. Han ble ansatt i 1954 som gartner om sommeren, og i tråd-avdelingen om vinteren.

Garman Thorsen var 50 år 4. juni. Han ble ansatt i 1937 og felg-avdelingen ble hans arbeidsplass.

Jonas D Stangeland hadde 50 årsdag 4. januar. Han er fra Høle og ble ansatt i 1925. De første årene i delemonteringen.

Karen Tunge fylte sine 50 år 24. januar. Dongeri-avdelingen har vært hennes arbeidsplass siden hun begynte i 1945.

Ingolf Stokka begynte hos Jonas Øglænd i kraftfor-blanderiet på lager nr 5 i 1956.

Han kunne feire 50 års dagen 3. desember.

Marie Olsen var 50 år 16. desember. Hun ble ansatt i 1952 og har vært syerske på bukseringen.

Konrad Dahle ble 50 år den 9. juni. Hans arbeidsplass var først i nybygget i 1933, deretter i forniklingen.

Marie Tollefsen hadde sitt 50 års jubileum 11. februar. Hun ble ansatt høsten 1949 i konfeksjonsfabrikken. Hun arbeidet som forandrerske for butikken.

Torleif Oftedal ble ansatt som kontorsjef i 1938. 50 års dagen ble feiret 24. mars. Han er anerkjent som en dyktig fotballspiller og gikk under navnet ''Tobbis'' i Ulf.

Enok Stokka ble 50 år 27. januar. Han var fra Stangeland. Ble ansatt i 1937 i sykkelfabrikken og gikk senere over til å være sjåfør for gjødningsavdelingen. 

1960

Emil Stangeland ble 50 år 9. desember. Han ble ansatt i manufakturen som ærendsgutt i 1927. Etter 2 år fikk han lageret på en gros avdelingen som arbeidsplass.

Magne Fuglestad hadde sin 50 års dag den 21. juli. Han ble ansatt 1954 som nattevakt.

Bertil Rådlund feiret sitt 50 års jubileum 13. mars. Han begynte i 1946 som mekaniker. Han hadde flere tillitsverv og var en stund formann for Sandnes jern og metall.

Eilif Henriksen ble ansatt som sliper på sykkelfabrikken i 1951. Han var senere og klubbformann.

Peder Ødegård feiret 50 års dagen 1. juli. Han begynte på sykkelfabrikken i 1927 i fileverkstedet, senere ble han tidsstudie-tillitsmann og deretter nestleder for lakk -avdelingen.

Johannes Aalvik feiret sin 50 årsdag 25. oktober. Han ble ansatt i 1949 i vedlikeholdsavdelingen som maler. Således var han et kjent ansikt de fleste plasser i bedriften.

Julie Gimre fylte sine 50 år 20.november. Hun begynte som syerske på dresslinjen i 1946, i konfeksjonsfabrikken. Senere ble hun leder for pletteringsavdelingen. Hun var og i redaksjonen i det interne bladet Vi Hos Øglænd siden dette startet i 1954.

1961

Arnolf Rosland hadde sitt 50 års jubileum 11. september. Han ble ansatt i 1945 i snekkeravdelingen. Han var og aktiv i driften av hyttene til Øglænd. Senere ble han forman i hytte-foreningen. 

Torger Asheim ble ansatt i 1946 og sliperiet ble hans arbeids -plass. Han var fra Stangeland og hadde sitt jubileum 8. desember.

Andreas Undem var 50 år 16.september. Han begynte hos Øglænd i 1936 i felgavdelingen.

Tore Øglænd var 50 år 5. desember. Etter nesten 10 år i Chicago, så begynte han hos Øglænd i 1933, i delemonteringen. 

Peder Eikeskog fylte 50 år den 21. oktober. Han ble ansatt i 1936 på sykkelfabrikken på monteringslinjen for sykler. I 1952 ble han  leder for manufaktur-engros lageret.

Jonas Thenold kunne feire sin 50 års dag 2. mai. Han ble ansatt i 1936 i sykkel -fabrikkens rammeavdeling.

Jonas Lea hadde sitt 50 år jubileum 17. juli. Han begynte i 1933 som læregutt i Automaten. Senere mekaniker og for - mann i tråd - avdelingen. Da Nr11 var ferdig nede på Vågen, ble han verksmester.

Martin Hovre ble 50 år 15. mai. Han ble ansatt i 1959 i lakkavdelingen på sykkelfabrikken, og var således med på den store moderniseringen av lakkavdelingen.

1962

Torleiv Stangeland hadde sin store 50 års dag den 10. august. Han begynte i bedriften i 1933 og manufakturavd ble hans arbeidsplass. Senere ble han reisende og deretter flyttet han til Oslo og ble bedriftens representant der.

Signora Pedersen fylte 50 år 14. juli. Hun ble ansatt i 1953. Hennes arbeidsplass i konfeksjons - fabrikken var forandringsavdeling.

Hilmar Sandvik ble ansatt i 1960. Presseavdelingen på nr11 ble hans arbeids -plass, og sitt 50 års jubileum ble feiret 1. mai.

Fred Østrem var Stavangergutt og 50 år ble han 3. mars. Han ble ansatt i sliperiet i 1949.

Gunnar Larsen ble ansatt i 1956. Manufakturen ble hans arbeidsplass og var stasjonert ved bedriftens Trondheimskontor.

Jon Erga ble ansatt i 1948 og hans arbeidsplass ble på dongeri lageret. 50 år fylte han 2. juli.

Ingebret Ødegård fylte sine 50 år 22. juni. Han ble ansatt i 1930 i rammeavdelingen. Senere fikk han Norges Vel`s medalje.

Harald Aanestad ble ansatt i 1928 og var således en av veteranene.

Han begynte i automaten og senere ble han mekaniker. I 1947 ble han forfremmet til formann i mekaniker -avdelingen. 50 år fylte han 20. februar. 

Trygve Torkildsen ble 50 år 25. november. Han ble ansatt i sliperiet i 1949. Kort tid etter ble ramme -avdelingen hans nye arbeidsplass.

Fritjof Utsola hadde sine 50 år den 16. juli. Han ble ansatt i 1947 og denførste tiden som rørlegger i bedriften. Senere ble felgavdelingen hans nye arbeidsplass.

Gustav Urstad fikk sin første arbeids -dag i bedriften i 1934 i sykkel -monteringen. 10 år senere ble sykkel - reparasjonen hans nye arbeidsplass, deretter til motorsykkel - avdelingen.

Gudrun Ausdal hadde ansvar for å holde det rent og ryddig på lageret og kontorene til manufakturen. Hun ble ansatt i 1957 og den store 50 års dagen ble feiret 17. april.

Sigurd Svela ble ansatt i sykkel -monteringen i 1937. i 1949 ble han forfremmet til formann i samme avdeling. Sin 50 års dag feiret han 20. juli.

Anfinn Askildsen feiret 50 års dagen 14. november. Han ble ansatt i 1954 i herderiet, senere ble lakk -avdelingen hans nye arbeidsplass.

Berge Gilje var utdannet byggmester og i januar 1956 ble han ansatt som nestformann i snekkeravdelingen, som han senere ble leder for. 50 års dagen ble feiret 20. februar.

Karl Ditlefsen hadde sin 50 års dag 17. mars. Han ble ansatt i 1945 i trommel - avdelingen som lå i det som i dag er Huset Vårt i Sandnes.

G. Schanche Sandved ble 50 år 30. oktober. Han ble ansatt i 1933 som vaktsjef på sykkelfabrikken. Med sitt engasjement ble han ofte brukt innenfor velferds -sektoren for ansatte. Han var og med i redaksjonen for internbladet Vi Hos Øglænd.

Thor Rovik begynte hos Jonas Øglænd som ærends-gutt i 1929 og var en av veteranene i firmaet. Senere fikk han plass på lageret,  og deretter reisende for firmaet på Østlandet. Han feiret sin 50 års dag 5. mai.  

1963

Karsten Jakobsen kunne feire sitt 50 års jubileum den 16. november. Han ble ansatt i 1935 i forniklingen som lå der hvor tidligere sportsbutikken

G. Bøe lå i Huset Vårt.

Erling Horpestad kunne feire de 50 år 19. mai. Han ble ansatt i 1934 i presseavdelingen i sykkelfabrikken.

Hans E Larsen hadde sitt jubileum 19. juni. Han ble ansatt i 1947 og var formann for avdelingen som sydde jakker. I tillegg var han og verneleder for manu - fakturavdelingen. 

Isak Hølland med stillingen som ekspeditør i herreavdelingen, var ett kjent ansikt i Sandnes. Senere ble han leder for junioravdelingen. 50 år fylte han 27. mars.

Ole Eikeskog begynte hos Jonas Øglænd under siste verdens -krig som nattevakt i 1944. Bygget han voktet var konfeksjons - fabrikken, og det ikke uten risiko. For her foregikk det betydelig illegalt arbeid. Senere ble han mekaniker i konfeksjonsfabrikken.

Hans Hauge ble 50 år 11. mai og kunne den gang se tilbake på 30 år i firmaet. I alle år var han sjåfør for sykkel - fabrikken.

Håkon Brosten begynte sin tid i firmaet i lakk - avdelingen i 1933. Under siste verdenskrig var han å finne i flere avdelinger. I 1951 ble han leder for lakkavdelingen.

Gunda Tjørhom kunne feire sitt 50 års jubileum 20. mars. Hun ble ansatt i konfeksjonsfabrikken i 1937 som ''klippedame'' i butikken i Øglændshuset. Senere var hun i kontrollen i konfeksjonsfabrikken.

1964

Andreas Aarskog ble ansatt på lageret til manufakturen i 1935. Etter en senere omlegging fikk han ny stilling som leder for material avdelingen. Han var og med i redaksjonen for internbladet Vi Hos Øglænd. 50 år fylte han 27. august.  

Alf Gabrielsen ble ansatt som rørlegger i 1945, en stilling han likte godt. Hans arbeidsområde var i alle bygg tilhørende firmaet. Han feiret sin 50 års dag 21. august.

Olav Ree ble 50 år 13. august. Han ble ansatt på sykkel -fabrikken i 1937. Senere gikk han over til manufakturen. Etter en tid ble han sjåfør for kraftfor og gjødnings - avdelingen.

Gustav Andersen var 50 år 24. mai. Han ble ansatt i 1929 og var en av veteranene i firmaet. Hans første arbeidsplass var lakkerings -avdelingen, og senere ble elektriker - avdelingen hans neste arbeidsplass.

Garman Levang ble ansatt i 1936 i lakkerings -avdelingen. I 1952 ble han nest -formann i sykkelmonteringen og senere leder for samme avdeling.

Lauritz Tollefsen fylte sine 50 år 30. november. Han ble ansatt i 1949 i sliperiavdelingen.

Gunnar Levang hadde hoved -lageret til sykkelfabrikken som sin arbeids -plass siden 1938. Han kunne feire 50 års dagen 18. april. 

Odd Midtskog hadde 50 års jubileum 17. november. Han startet sin karriere som reisende for konfeksjons -fabrikken i 1946. Senere fikk han ansvar for koordinering av fabrikken og kunder.

Stenert Vatnekam ble ansatt i den travle sveiseavdelingen til sykkelfabrikken i 1951. Han hadde sitt 50 års jubileum 10. juni.

Thor Andreassen passerte sine 50 år 17. april. Hans første arbeidsplass var dele - monteringen i 1938. I 1964 var han formann i avdelingen for montering av motorsykkeldeler.

Tomas Anda ble sine 50 år 28. februar. Han ble ansatt i 1956 som ekspeditør i herre - avdelingen. Senere hadde han lageret som arbeidsplass før han fikk stillingen som leder for  kolonial - forretningen. 

1965

Sverre Brosten fikk sin første arbeidsdag hos Jonas Øglænd i 1934. Han var leder for moped og motorsykkel -reparasjonen, som den gang lå der hvor Vitenfabrikken ligger idag. Han fikk Norges Vel`s medalje for lang og  tro tjeneste. Sin 50 års dag ble feiret 27. august.

Tønnes Stokk ble sine 50 år 15. november. Han ble ansatt i 1938 i rammeavdelingen som den gang lå der hvor Huset Vårt er i dag.

Thorleif Hølland feiret sitt 50 års jubileum 9. juni. Han ble ansatt i 1951 og sin arbeidsplass var i trådavdelingen.

Paul Thunen ble ansatt i forniklingen i 1951. Den lå den gang der hvor Paul Hetland er i dag i Huset Vårt. Paul hadde sin 50 års dag 10. august.

Godtfred Aanestad var formann i elektriker -avdelingen. Han ble ansatt i 1940 og fikk en utfordrende jobb i forb med siste verdenskrig. Avdelingen besto av 12 ansatte. Han feiret sine 50 år 5. oktober.

Johan Lie ble ansatt i 1960 i den store presse og rammeavdelingen. Senere ble sykkelavdelingen hans nye arbeidsplass. Han fylte 50 år 24. november.

Ingrid O. Stokka ble 50 år 3. mai. Hun ble ansatt som renholder i konfeksjons -fabrikken. Den lå nede på Vågen hvor dagens NAV er.

Arne J Hansen feiret sitt 50 års jubileum 6. mars. Han ble ansatt i 1936 i sveiseavdelingen. Den gang var sveiseavdelingen en del av konstruksjons avdelingen for sykler m.m.

1966

Georg Bredenbekk ble ansatt i 1949 i sliperiet. Senere ble rammeavdelingen hans neste arbeids -plass. 50 år ble han 20. september.

Albert Berland kunne 27. juli feire sin 50 års dag. Han ble ansatt i 1954 og hadde sine oppgaver i sveise - avdelingen.

Peder Aarskog ble ansatt i tekstilavd i 1937. Senere ble lageret til engros -avdelingen hans arbeidsplass. I 1940 ble konfeksjons -området hans arbeidsplass. Siden 1951 har han vært planleggingssjef. 50 år ble han 24. juli.

Dagfinn D. Stangeland ble 50 år 26. april. Han begynte på sykkel - fabrikken i 1934. Han var innom kraftfor og gjøding avdelingen før han kom til dongeri - lageret på konfeksjon -fabrikken.

Alv Svendal hadde sitt 50 års jubileum 1. juli.

Han begynte i 1931 og hadde sitt arbeide i både delemonteringen og i automaten (avdeling med ulike større maskiner). Så gikk veien videre til presse avdelingen, via felgavdelingen for så å komme til mekaniker - avdelingen som formann. I 1960 ble han verktøykonstruktør.

Einar Rovik feiret sitt 50 års jubileum 14. mai. Han ble ansatt som fortoller i 1936 på konfeksjonsfabrikken. I 1941 ble han leder for vaktkontoret.

1967

Bjarne Watland fikk sin første arbeidsdag i 1937, 

i monteringen av sykler. Han hadde sitt 50 års jubileum

4. august. 

Toralf Lunde startet sin tid i firmaet i 1937 hvor tråd - avdelingen var hans arbeidsplass. I 1957 ble han forfremmet til tidsstudiemann i rasjonaliseringsavd. Han ble 50 år den 29. mars.

Bjørn Overskott ble 50 år den 15. juli. Han begynte i 1956 og har i alle år vært innen lagerområdet til sykkelfabrikken. Siste tiden på lageret på kaien.

Jakob Øglænd - Sandved ble ansatt i 1941 og var leder for tegnekontoret til sykkelfabrikken. Han bygget opp vernearbeidet i firmaet og var med å spore opp historien til firmaet. Han ble 50 år 23. juni.

Lars Minde ble sine 50 år 27. mai. Han ble ansatt i 1948 og har i alle år vært i dele - monteringen

Johannes Rasmussen ble 50 år 27. juni. Han startet i firmaet i 1950, sveiseavd var hans arbeidsplass i mange år.

1968

For året 1968, er det ikke registrert noen ansatte som fylte 50 år.

1969

Andre Gyndersen feiret sin 50 års dag den 27. juli. Han ble ansatt i konfeksjons - fabrikken i 1966 som leder for gutte-jakke ringen. Senere leder for tilskjærerne i bomullsavdelingen.

Johannes Lunde begynte i automaten i 1935. Kort tid etter ble han forflyttet til sveiseavd hvor han senere ble nestformann. Senere ble han nestformann i ramme- avd. Han fikk tildelt Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste. 50 år ble han 19.november.

Johannes Hauge ble ansatt i 1936 som sveiser. Senere ble han fast sjåfør for sykkel - fabrikken. Han ble 50 år 8. juni.

Birger Kleven ble ansatt på sykkel - fabrikken 12. aug 1952. Rammeavdelingen ble hans arbeids - plass. 50 år kunne han feire 24. april.

Kai Monsen ble ansatt som presser i konfeksjonsfab i 1963. Senere ble han tilskjærer i ull-avdelingen. Han ble 50 år 27. november.

Tollef Sinnes var formann i sveise - avdelingen på sykkelfabrikken. Han ble ansatt i 1934 i lakkavd. Han fikk Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste. 50 år ble han 11. oktober. 

Sverre Melhus ble 50 år 7. oktober. Han ble ansatt i 1934 i sliperiet og fikk Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

Sveinung Johansen ble de 50 år den 22. april. Han ble ansatt i 1952 i mekanikeravd. Senere ble han forflyttet til tegne - kontoret på sykkelfabrik 

Trygve Gulliksen jr ble 50 år 7. mai. Han ble ansatt i 1936 i automaten som ''revolverbenk-dreier''. I 1957 ble han valgt til leder for klubbben og av praktiske hensyn ble han flyttet til sykkelreparasjons-verkstedet. I 1966 ble han flyttet til vaktavdelingen. Han satt i 10 år i kommunestyret og formannskapet til Sandnes.

Martin J. Hansen feiret sitt 50 års jubileum 2. oktober. Han begynte på sykkelfabrikken i 1935, hvor han i de fleste år var på delelageret. Han er og tildelt Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

Ole Tjelta ble ansatt 15. februar i 1947. Først var han i sliperiet og senere i motorsykkel -monteringen. En tid etter ble han nest - formann i sykkel -monteringen. Han ble senere forfremmet til for - mann i ramme - monteringen.

Tor Tesdal hadde 50 års jubileum 31. desember. Han ble ansatt i 1935 og var innom flere maskintekniske avdelinger. I 1948 reiste han til sjøs og kom tilbake til firmaet i 1950, og ble formann i press - støperiet. I 1965 var han 6 måneder i  U.S.A  for å tilegne seg kompetanse i faget. 

Alfhild Assersen kom til firmaet i 1966 som syerske i bukselinjen. Hun var født i USA og kom som ung sammen med foreldrene til Norge. 50 års dagen ble feiret 14. mars.

Toralf Mikkelsen ble 50 år 14. mars. Han begynte i 1964 som tilskjærer i dongeriavdelingen i konfeksjons -fabrikken. 

Otto Stensland ble 50 år 1. februar. Han ble ansatt i rammeavdelingen på sykkelfabrikken i 1968.

Oddgeir Berge ble ansatt i firmaet i 1938. Hans arbeidsplass ble i motorsykkelavd. Da denne ble flyttet i 1942, så ble han formann i avdelingen og har ledet denne siden.

3. januar ble han 50 år og hadde tidligere fått Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

Ludvig Dåsvand kunne feire sine 50 år den 28. februar. Han ble ansatt i firmaet i 1936 og har arbeidet i firmaet i to perioder. I siste periode i ramme - avdelingen.

Karles Mauritsen ble 50 år 19. nov. Som 16. åring ble han ansatt i lakk - avd 22. mai i 1935. 

Han ble tildelt Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

Thorvald Thorkild-sen var 50 år den 2. april. Han ble ansatt i presse - avdelingen på sykkelfabrikken 22. mai 1935. Han har og i travle perioder hjulpet til i sliperiet.

Tormod Voll ble 10. april 50 år. 20. november 1951 fikk han sliperiet som sin arbeidsplass. 2 år senere ble han flyttet til presseavd hvor han var med å produsere deler til Volvo og Saab.

Paul Nevland kom til firmaet i 1936 i rammeavd. Han hadde spesialfeltet i å rette gafler og rammer til mopeder, motor - sykler og sykler. 3. mars ble han 50 år, og fikk Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste.

Gunvald Rykhus kom til firmaet i 1959. Hans arbeids- plass var i kraftfor og gjødnings avd sitt lager nede på Vågen. Han ble 50 år 1. februar.

Arne Sæbø ble ansatt i firmaet i 1948 som regnskaps assistent i manufakturen. Kort tid etter ble han leder for avdelingen. I 1966 ble han regnskapssjef for hele tekstilområdet. To år senere ble han regnskapssjef for konsernet. 50 år ble han 7. september.

Borgny Sandvik kom til firmaet i mai 1960. Hun fikk ansvar for renholdet i de ulike garderober på konfeksjons -fabrikken. Hennes 50 års jubileum

kunne feires 3. juli 

Leif Espeland ble ansatt i forniklingen i 1937. Så ble han flytter til lakk -avdelingen. Derfra gikk ferden videre til sykkel -monteringen hvor han var nest - formann. De 50 år passerte han 4. aug.

John J. Malmin ble 50 år 19. juni. Han ble ansatt i sliperiet på sykkelfabrikken i 1936. 

Marinius Pedersen kunne feire de 50 år 14. april. Han er født i Danmark og kom til Norge i 1947. Han ble ansatt i 1951 i rammeavd, senere ble lakkavd hans neste arb. plass. 

Johan Nygård ble 50 år 21. februar. Han er en av veteranene siden han ble ansatt 4. juni 1935. Han fikk lakkavd som sin arbeidsplass og har vært der i alle år.

Olaf Sørnes feiret de 50 år 3. februar. 28. oktober 1963 kom han til firmaet etter 20 år hos Br. Oftedal Mek verkst. Hans arbeidsplass ble mekaniker avd.

1970

Fritz Hess ble de 50 den 29. juli. Etter 31 år som skomaker, så kom han til firmaet i 1967. Han arbeidsplass ble ferdigvarelageret for fritidsklær.

Gabriel T. Auglend feiret de 50 24. sept. Han ble ansatt i 1938 som kombinert ærendsgutt og lager medarbeider. Kort tid etter ble han formann på lageret for arbeidstøy.

Magne Ålgård ble 50 år den 18. aug. Han ble ansatt i trådavdelingen i 1951 hvor han betjener en snitte-maskin.

Kåre Svendal ble 50 år 8. april. Han kom til firmaet 22. mai 1935. På var innom flere avdelinger på sykkelfabrikken, før han i 1962 kom til manufaktur - engros området på konfeksjons - fabrikken.

Bjarne Hansen ble ansatt 28. nov 1934 i Atomaten ved sykkelfabrikken. I 1941 ble han flyttet til mekanikeravd som freser og dreier. 50 år ble han 17. januar.

Olga Strand hadde sitt 50 års jubileum 13. september. Hun ble i modellavd i 1965. Arbeidet besto i å perforere mønster.

Olav Aamodt fylte de 50 4. september. Han ble ansatt i 1935 og har stort sett vært i mekanikken i alle år. Hans spesialfelt var arbeids - oppgaver innen dreing.

Severin Sjursen ble 50 år 2. august. Han ble ansatt på sykkelfabrikken i kjedeavdelingen. Senere ble han nest formann i trådavd.

Borghild Løland kunne ha sitt 50 års jubileum 18. nov. Hun begynte som tilskjærer i 1968 i konfeksjons -fabrikken. 

Albert Auestad startet sin karrière i rammeavdelingen på sykkelfabrikken i 1936, på sin 16 årsdag. Under siste verdenskrig var han to sesonger på skogshogst for å skaffe knott til firmaets biler. Senere nestforman for så å bli formann i rammeavd. Neste funksjon var verksmester på sykkelfabrikken. 50 år ble han 11. mai.

Johanna Høyvik ble 50 år 16. januar. Hun begynte på som presserske på konfeksjons - fabrikken på Jørpeland 21. april 1969. 

Odd Madsen kom til firmaet 23. april 1936. Han begynte i presseavdelingen i sykkelfabrikken. I 1958 ble han for - fremmet til nest - formann i samme avdeling. Han ble 50 år 2. februar.

Arne Johan Stangeland kom inn i firmaet i 1936 i delemonteringen. Senere ble firmaets egen sykkelbutikk hans arbeidsplass. I 1950 ble han flyttet til kontorene hvor hans arb oppgaver var innenfor lønning. 50 år ble han 1. august.

Gustav Eikeskog ble ansatt i 1939 på manufaktur engros-lageret. Senere ble han seksjonssjef for utstyrsvarer i manufakturen. Han kunne feire 50 år den 15. august.

Otto Nilsen kom til firmaet i 1938. Han ble ansatt i ferdig - monteringen av sykler hvor han rettet hjul. En krevende arb. oppgave som krever et trent øye og øvde fingre. 

Bernt Berntsen er fra Avaldsnes og ble ansatt i 1950. Han begynte i sliperiet og senere var han i motor-sykkel avdelingen. Senere ble dele-monteringen hans arbeidsplass.

Normann Minde Larsen hadde sitt 50 års jubileum 8. mars. Han ble ansatt i Automaten 9. januar i 1935. En tid etter ble rammeavd hans nye arbeidsplass. 

Alf Bolstad ble 50 år på juleaften. Han begynte i ''bonderiserings -avdelingen'' 23. mai 1935. Etter et halvt år ble han forflyttet til dele - monteringen hvor han var nest -formann.

Karl Andreas Lura kunne feire de 50 år

21. desember. Han gikk under kalle - navnet ''Boa'' og var et kjent ansikt da han hadde junioravdelingen i Øglændhuset som sin arbeidsplass. Der begynte han i 1960 og senere ble han leder i avdelingen. 

Andreas Utsola ble 50 år 16. desember. På konfeksjonsfab ble han ansatt 6. desember som leder for kontroll -avdelingen for jakker og bukser. Senere ledet han avdelingen for montering av jakker. Derfra gikk veien videre til leder for presse

Lars Løyning ble 50 år 11. desember. Han begynte i firmaet 1. juni 1935 i sveiseavdelingen på sykkelfabrikken. Han utviklet seg til å utføre spesial-arbeid innen sveising.

Arne Jysereid ble ansatt 20. mai 1955. Han hadde ingeniør utdannelse og ble ansatt i elektriker-avdelingen. Han kunne feire sine 50 år 19. februar.

1971

Fortsettelse kommer