Samfunnsansvar

4. november 2019

I årene som har gått siden 1906 da Jonas Øglænd startet opp sin sykkelproduksjon, så kan man se at  Jonas Øglænd har brukt betydelige resurser i å ta sitt ansvar for å trygge syklisten, og samtidig oppmuntre andre aktører til å gjøre det samme.

Dette ble gjort via flere kanaler, det være seg direkte kommunikasjon mellom bedriften og brukeren, eller via interesseorganisasjoner slik som Trygg Trafikk, Syklistenes Landsforening, og mange flere.

Hvem husker ikke denne, varselpinnen som skulle trygge syklisten i form av å lage avstand mellom syklist og bilist. 

Oppfinneren av denne kom inn til

Jonas Øglænd og spurte om hva de mente om denne, om dette var noe for fremtiden i å gi syklisten økt trygghet.

Syklistenes Landsforening var en av foreningene som ble en god samarbeidspartner til bedriften. Målet var blant annet å få så mange som mulig over på sykkel og stimulere ulike kommuner til å bruke midler på syklistene, slik som eksempelvis sykkelstier.

En sentral person i arbeidet var Øivind Øglænd som fikk vie fullmakter og store resurser i å få bedriften, og dens ansatte til å ta sitt ansvar.

Ett av hans mål var å få funksjonshemmede ut av institusjoner. I 1975 utviklet han sammen med produktutviklingen Kombi Tandem.

På den ene side ble prosjektet ett stort økonomisk "tapsprosjekt" og på den andre siden ble prosjektet en suksess i forhold til målet.

Muligens fra Ridderrittet i 1977. Her fikk ansatte hos Jonas Øglænd muligheten til å delta som mekanikere og gjøre sin innsats.

Sykkelbluesfestivalen som i all hovedsak handlet om musikk, var en arena som bedriften brukte tid og krefter på.

En festival som var like mye som for barn som voksne.

Foto Simon Rodgers

Jeg kunne jo lagt ut mye mer i bilder og tekst, men nøyer meg med dette, og retter en stor takk til de lederne i min tid hos Jonas Øglænd /Øglænd DBS som lot meg få muligheten til å ta ansvar, det gjør godt, fremdeles.

Jan Erik Holmen