Det er vår

24. mars 2020

Jan Erik Holmen

Vi er i mars måned, kanskje den viktigste måneden for Jonas Øglænd og sykkelfabrikken. Helt siden 1906 da  sykkelfabrikken ble etablert har mars vært den viktigste måneden.

Da skulle en vinter med full produksjon av sykler, mopeder og motorsykler som var forhåndssolgt leveres ut. Før sa man at utleveringen var om våren, senere da kravet om økt nøyaktighet og optimal logistikk ble etablert, så sa man at mars var måneden man startet utleveringen. 

Men tiden og om man ville være markedsleder med god logisikk, så måtte man være mer nøyaktig,  Man måtte ha en dato og innarbeide denne. Datoen ble 15. mars, eller som man sa på 1980-1990 tallet, medio mars.

Men var dette godt nok for forhandlerne, både ja og nei. De større forhandlerne villa ha ett mer nøyaktig tidspunkt, nå var det klokkeslett som gjaldt, varen levert på angitt dato ca kl 1400.

Men hvor mye ble levert, eller sagt på en annen måte, hvor mye av produksjonen ble forhåndsbestilt. Prosentandelen har selvfølgelig endret seg over årene, men så mye som 60% av det totale sykkelsalget ble levert ut, i mars måned og måneden etter. 60% er mye, veldig mye.. både i enheter og i kroner.

I dagens kroneverdi kanskje så mye som 400 000 000 kroner, det er mye penger.

Men forhandlerne skulle ha mer, de skulle og ha deler og tilbehør, til sykler, mopeder og motorsykler. Flere tusen kolli strømmet ut fra ulike lager, det ble pakket og veid. Adresselapper knitret og lyden av tape kunne overdøve både radio og samtaler.

Da kan du legge på 100 000 000 kroner, det blir veldig mye penger.

Alt dette starter med at en eller flere har en ide, en mening og en urokkelig tro, ikke på ett, men mange nye produkt. Deretter overtar 1000 ansatte stafettpinnen, man former og beskriver. Man bearbeider råvarer til ulike komponenter, som senere sammen fremstår som en sykkel, eller en moped i all sin glans.

Alt dette arbeidet, titalls tusen arbeidstimer, hundretusenvis av arbeidsoperasjoner, alt dette for medio mars.

Jan Erik Holmen

   24. mars 2020