top of page

Jonas Øglænd as

Produsent og forhandlerliste 

1943

1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk
1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk
1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk

I krigsårene var det betydelige mengder av sykler som ble stjålet, hvor noen av disse ble etterlatt hvor det passet.

Branjeforbundet fikk etter påtrykk fra myndighetene, et pålegg om å bidra med opplysninger om hvor syklene hadde sitt opphav.

Jonas Øglænd som største produsent og distributør av sykler, lot sitt Øglændskontor i Oslo stå for utarbeidelse av dokumentasjonen for egen produserte sykler.

1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk
1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk
1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk
1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk
1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk
1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk
1943 Sykkelskilt, sykkelforhandlere, syk

Gjennom krigsårene var Jonas Øglænd for myndighetene en "vanskelig" bedrift å få ut opplysninger av.

På grunn av at det i bedriften ble utført til dels mye motstandsarbeid, så valgte Jonas Øglænd å ligge lavt i alle sammenheng.

I krigsårene fikk Jonas Øglænd mengder av brev fra privatpersoner, bedrifter og forhandlere som trengte hjelp.

Denne oversikt er en av de få gangene under krigsårene, at  Jonas Øglænd viste et engasjement ovenfor pålegg fra myndighetene. Nettopp fordi sykkelen var et meget viktig transportmiddel for folk flest.

bottom of page