top of page

Jonas Øglænd as

Historien bak Sommerturene

Historien bak Sommerturene strekker seg langt tilbake i tid, og spør du meg, så må vi tilbake til grunnleggerens Jonas Øglænd sin barne og ungdomsår (ca 1860). Vi er like utenfor Sandnes, nærmere bestemt i Noredalen hvor familiens gård Auglænd lå. Jonas Øglænd som yngstemann og kjapp til bens, så ble det hans jobb å passe på sauene som gikk i fjellet. Denne tiden blant fjell og vann, hvor naturens rytme og sinn styrte hva den kunne by på, var opplevelser som Jonas Øglænd satte umåtelig pris på. I sine senere år som ung forretningsmann, ja og i all tid etter, så var disse fjellene og hva naturen hadde å by på, noe som stadig trakk Jonas opp i fjellene.

I årene som forretingsmann hvor han hadde flere ansatte, så finnes det flere beretninger som forteller om turene Jonas hadde med de ansatte i firmaets få biler. Turene gikk utover Jærens langstrakte landskap, og vider opp i fjellene, helt til Bjerkreim.

Jonas så at disse turene gjorde godt for de ansatte, de fikk en etterlengtet fristund fra

den travle hverdagen. Smilene og de gode kommentarene satt løst, og disse turene ble mange. Etter en tid gjorde gjeldende alderdom, tunge år hvor bedriften måtte kjempe for livets rett, så ble turene til gode minner. 

Så kom de tunge krigsårene hvor hver hadde sitt, og bedre ble det ikke i etterkrigstiden. Man kan godt si at det var mørkets tid, samtidig så er det slik at det skal ikke så mye ''lys'' til, før mørkets tyngde må vike.

1947

1943 Lars Øglænd.jpg

Lars Øglænd

Nå var det grunnleggerens to sønner, Jakob og Lars Øglænd, som fabrikkeiere og daglige ledere som drev firmaet videre. Krigens mørke var i ferd med å slippe taket, ansatte trette av krig, trengte sin oppmuntring. Det var Lars Øglænd som tok initiativet til å igjen oppta disse populære og kjære utfluktene for alle ansatte, uansett stilling og plass man hadde i firmaet.

Så ble gjort, i de første årene var det kun ansatte som fikk delta. Senere så man viktigheten i å inkludere og den enkeltes ansatte sin familie, både voksne og barn.

1957_Årets_sommertur_for_ansatte_(8).jp
1957_Alf_Terje_Wold_er_med_på_sommertur

Kilden til materialet som fremkommer på de ulike sider, er fra grunnarkivet for internbladet Vi Hos Øglænd, Øglændmuseet og annen interndokumentasjon.

Jeg håper at bilder og tekst skal igjen ta frem de gode minner, at du kanskje ser igjen en mor, en far, ett familiemedlem eller gode venner fra en svunnen tid.

Jan Erik Holmen 

       Våren 2020

bottom of page