top of page

Jonas Øglænd as

Forhandler katalog

og litt til..

1965 Øglænd i New York, startet av Jonas

Året er 1965 og vi er i New York. Firmaet Oglaend`s holder fremdeles til i Warren Street.

1965 Øglænd i New York, startet av Jonas
1965 Øglænd i New York, startet av Jonas
1965 Øglænd i New York, startet av Jonas

All påfølgende tekst er for hendelser på 1930 tallet. Hendelser som skulle prege og forme bedriften i lang tid, ja helt opp til bedriftens siste dager.

1965 Øglænd i New York, startet av Jonas
1965 Øglænd i New York, startet av Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Vareutvalget fra New York kontoret er meget stort, man lagerfører nærmere 1000 artikler for det Amerikanske markedet.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

1930 årene var en tid hvor bedriften Jonas Øglænd i Sandnes sto foran store endringer for å tilpasse seg markedet og konkurransen.

Man hentet inn Jonas Bjarne fra New York, til Sandnes for å utvikle metalldivisjonen videre sammen med sin bror Kristian.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Innenfor markedsbearbeidelse, så var Amerika kommet langt, mye av denne hadde Jonas Bjarne tilegnet seg gjennom sitt Amerika opphold.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Et viktig bidrag til bedriften, den gang i 1930 årene, var logistikk. Man fikk et enda tydeligere skille mellom den logistikken som var tilhørende produksjon, og den andre som var rettet mot de ulike marked.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Man fikk fra 30 årene og fremover økt fokus på å selektere ulike kundegrupper, og kunder. 

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Man utvidet utvalget av sykler, ikke bare i modeller, men og i modellgrupper.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Utvalget av sykler bestod i 30 årene av seriene Kamerat som var billigsykkelen, og The World og Tempo som toppmerkene.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
Side 32.jpg
Side 33.jpg

I 1932 så man behovet for å endre på sykkel-navnet

The World.

I 1933 hadde man en navne- konkurranse som ble annonsert i dagspressen, forslag på nytt navn på The World sykkelen.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

I 1933 ble vinner av navnkonkurransen kåret, den 12 år gamle Knut Otto Johansen vant med navnet DBS, Den Beste Sykkel.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Fra 30 årene hadde Jonas Øglænd en kraftfull ledelse bestående av brødrene Jakob og Lars Øglænd, og brødrene Kristian og Jonas Bjarne Øglænd.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

En gang på 30 tallet var Lars Øglænd på reise i Europa, for å studere blandt annet sykkelproduksjon. 

På denne reisen ble Lars Øglænd forferdet over arbeidsforholdene til arbeiderne.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Jonas Øglænd hadde et Oslokontor som ble meget viktig på 30 tallet. Nå skulle Jonas Øglænd sende sine tyngste skyts mot konkurrentene i dette området. 

Oslokontoret ble ledet av Kristian Øglænd, som i alle disse år gjorde en uvurderlig innsats for å fremme bedriften og bransjen.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Brødrene Jakob og Lars Øglænd ser at flere av arbeiderne er passert 70 år og er preget av tungt arbeid med høyt tempo.

Alle som er over eller nærmer seg de 70 år og som velger å gå av, får en månedlig støtte på kr 50.- (2018 ca kr 3700.-)

Brødrene oppretter et fond som skal brukes til å gi økonomisk støtte til de som går av med pensjon.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

I 1931 starter Jonas Øglænd med egenproduksjon av motorsykler under merkenavnet The World.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Det er grunnleggerens barnebarn Jonas Bjarne Øglænd som starter opp firmaet, i 1917.

Man kjøper inn varer fra det Amerikanske markedet til sykkelproduksjonen i Sandnes, og man selger varer fra sykkelproduksjonen i Sandnes til det Amerikanske markedet.

Det som søkes å formidle via teksten over, er at 1930 tallet var en viktig periode for Jonas Øglænd, og at brødrene Kristian og Jonas Bjarne var sentrale i den videre utviklingen av bedriften.

1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas
1965_Øglænd_i_New_York,_startet_av_Jonas

Jonas Øglænd oppretter flere selskaper innenfor sykkelrelatert, men og innen bil og bil-tilbehør.

I sykkelfabrikken, i dag Huset Vårt, settes det produksjonsrekord av sykler.

Jonas Øglænd kan ikke lengre levere sykler omgående, produksjonskapasiteten er helt sprengt.

Arbeidsstokken på sykkelfabrikken er i 1930 på 88 personer, i løpet av tiåret steg den til ca 450 personer.

Sykkelfabrikken utvides 6 ganger i dette tiåret.

Til tross for stor egenproduksjon, så måtte utvalgte komponenter kjøpes inn til fabrikken i Sandnes.

Tidligere ble disse kjøpt inn fra Tyskland, Frankrike, Belgia og England. Men snart ble Amerika den store produsenten.

Man besluttet å utvikle en ny sykkelmodell, en modell som skulle overgå de fleste konkurrenter i kvalitet. 

Man valgte komponenter fra øverste hylle, og utviklet det kjente fornavet Gigant, trommelbremser.

Også merkenavnet skulle endres.

Men kremmerånden var der fremdeles.

På 30 tallet og under "potetkrisen" i England, så eksporterte Jonas Øglænd ca 880.000 kg poteter til oppkjøpere i England.

Jonas_Bjarne_på_sitt_kontor_i_New_York.j

Jonas Bjarne ved sitt kontor i New York.

Bildet er sannsynligvis tatt i 1920 årene.

I_bygget_til_venstre_merket_med_et_kryss

I det brune bygget nummer to fra venstre hadde Jonas Bjarne sitt kontor.

bottom of page