Jonas Øglænd as

Ole Olsen fyller 50 år

Tekst, Jan Erik Holmen 

Fotograf er ukjent.

Kilde, eget Jonas Øglænd arkiv.

Ole Olsen, ansatt som leder for hovedlageret av sykler.

Det gjør alltid godt å bli sett, å bli husket og satt pris på, slik har det alltid vært.

Hos Jonas Øglænd har man alltid vært flinke til å se og huske på ansatte, for eksempel når man når en av livets høyder, å runde de 50 år.

Den 2. mars i 1971 fylte Ole Olsen 50 år, og dette ble behørig markert av nære og litt fjernere kolleger. Som alle som fylte 50 år, så ble det markert i internbladet Vi hos Øglænd, med bilde og tekst. Så er det og slik at man til ulike tider i firmaets historie har hatt ulike tilleggs markeringer, slik som i dette tilfellet. 

Her er det tekniske funksjonærer, formenn og øverste ledelse som har laget et minnealbum til Ole, og et ønske om et fortsatt godt samarbeid. 

Bildene er tatt direkte ut fra albumet, og er ikke redigert.

Nå i ettertid 47 år senere, så er disse bildene også en viktig brikke i industrihistorien om Jonas Øglænd.

Disse sammen med øvrige ansatte, har vært med å forme flere av bedriftens merkevarer, som ble noen av Norges største.

Flere av disse er personer jeg møtte som ærendsgutt i 1975, og senere i mine nesten 25 år hos Jonas Øglænd.

2. mars 1971

Nå i ettertid har flere av disse og etterkommere, vært på Vitenfabrikken og utstillingen Øglænd i 150.

Tror det er mange av oss i Sandnes eller i nærområdet, som kjenner igjen flere av de som er avbildet.

Dette var de 106 ansatte som var med på å markere dagen til sin kollega.

Håper du kjente igjen noen, viktig å huske.