Jeg har valgt å formidle historien på min måte, slik jeg opplevde denne i mine 25 år, og hvordan flere av mine kolleger har formidlet sin historie innenfor sitt arbeidsområde. Mine kilder blir således i tillegg til min, også mine kollegaer, Øglænd DBS 1968 arkiv, Øglænd DBS produkttekniske arkiv, Jonas Øglænd Bedriftsmuseum, eksterne samarbeidspartnere til Jonas Øglænd, og ikke minst min kollega i bedriftsmuseumet og venn gjennom 17 år, Rasmus Rasmussen.

Bilder som brukes vil alle bli merket med kilde og hvor det lar seg gjøre, navn på fotografen. Vil minne om at alle bilder, tekst og annen dokumentasjon som fremkommer på de ulike sider er beskyttet av lov om opphavsrett.

Jeg benyttet anledningen og med stor respekt  å rette en stor takk til alle mine kollegaer, etterkommere og eksterne samarbeidspartnere som har bidratt, uten dere hadde det ikke vært mulig. 

Sandenes 

Jan Erik Holmen