Tegning, eget arkiv

Sykkelen, en innretning som bringer deg fra en plass, og til en annen som er mye kjekkere.

Historien,

The World - DBS

Foto Odd Furenes

Fra The Wold til DBS

I ulike publikasjoner fra Jonas Øglænd og senere Øglænd DBS, er året 1906 hvor man startet den første 

produksjon av sykler brukt som da begynte historien om DBS, noe som og for såvidt er riktig.

I et større bilde, noe som jeg mener er viktig og spesielt når man og skal formidle den uoffisielle historien, så ønsker jeg å gå lengre tilbake i tid.

Året er 1890 og eldste sønn Jakob J Øglænd er 19 år gammel. Allerede nå har han gått flere år i lære hos sin far, og nå var tiden inne for å utvikle seg og bedriften videre. Han fikk arbeid innenfor manufaktur i Hamburg og blir der i to år. Det var og et annet formål med denne tiden i Hamburg, han skulle lære seg tysk og samtidig se hva som rørte seg innenfor den industrielle verden. Han skulle bruke tid og energi på å finne nye forretningsområder, produkt, produsenter og det som hører til i det å utvikle bedriften hjemme.

Landhandelen hjemme var i ferd med å gå inn i historien og en ny tid sto foran bedriften, Jonas Øglænd og hans to sønner Jakob og Lars Øglænd.

Ser vi innenfor metall, tilvirkning og annet, så var Tyskland utvilsomt det store landet, flere bedrifter innen ulike forretningsområder søkte nettopp mot Tyskland og gjerne Hamburg i sin søken etter å utvikle seg.

Hjemme i Norge var sykkelen nylig blitt et alment transportmiddel, noe som skjedde rundt 1885. Men i Tyskland hadde sykkelen fått en mye lengre fartstid og hadde sitt tydelige preg i bybildet. Dette så jo Jakob og her begynner historien om DBS.

Jakob ble fascinert av denne transportinnretningen og mente at denne kunne bli fremtiden for bedriften. Da han kom hjem til Sandnes i 1892 la han dette frem for sin far så godt han kunne, han argumenterte og la alt han kunne i å synliggjøre at dette ville være et fruktbart nytt forretningsområde for bedriften.

Men, hans far avslo dette i den form og innhold som Jakob argumenterte for, samtidig som hans far ga han en åpning i form av at han kunne ta inn sykler fra Tyskland, men for egen regning.

Vi går nå inn i etableringsfasen, Jakob får agentur på den tyske sykkelen Hengstenberg og begynner å importere denne til Sandnes.

Samtidig med dette, så kommer hans yngre bror Lars inn i det store bildet, han med sin interesse går inn i prosjektet med all sin energi.

I utgangspunktet var Hengstenberg sykkelen en heller ''dårlig'' sykkel, den var tung og var ikke så lettløpende (trillemotstand) og dyr var den og.

Hengstenberg sykkelen som Jakob og Lars importerte fra Tyskland fra 1892 og frem til ca 1899.

Foto, fra eksternt museum

TEKST PRØVE