top of page

Når vi møtes

Foto Magne Baugeom.jpg

Foto Magne Baugeom

Tekst og bilder: Jan Erik Holmen

Jonastreffet 2018

  24.- 26. august

Ikke lange stykket utenfor Sandnes ligger populære Kongeparken, ikke bare et fornøyelses sted for barnefamilier og russ, men og en møteplass for de som dyrker en felles interesse. Denne gang er det Tempoklubben i Sandnes som arrangerer sitt årlige treff Jonastreffet. 

I år ble treffet avviklet fra fredag 24. august til søndag 26. august med deltakere ikke bare fra langstrakte Jæren, men og langveisfarende fra østlandet via blide sørlandet, og lengre nord på vestlandet.

Selve treffplassen er et større område fordelt på to plan med et servicebygg i den ene enden, som og er selve inngangsporten til området. Øvre plan er tilknyttet flere hytter i en "hyttelandsby" og ut fra selvsyn, så er disse populære til overnatting, hvor tilhørende terrassene er en samlingsplass for ulike og stemningen er høy, latter bærer langt.

På nedre nivå som var forbeholdt gjester med telt, campingvogn og ulike rariteter av overnattingsmateriell, ble det og arrangert hastighetsløp. Her kunne man ta frem sin hastighetsmaskin og med god tidtaking og muntre tilrop, få en kontrollert bekreftelse på hastighet i tid. 

Her en av de som prøver seg.  

2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas
2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas

Og "plutselig" var han forbi både tilskuere og målstrek, nå gjenstår det kun en kontrollert nedbremsing.

Det fine med treff er at man får muligheten til å møte andre som kan, deltakere utveksler erfaring og informasjon om Tempoens finurligheter. Man kan godt si at mengden av nyttig Tempo informasjon er utømmelig.

En mulig fordel med Jonastreffet er at dette gjennomføres i Tempoens fødeby, dermed er det flere tidsvitner og personer med utvidet kompetanse som bringer denne videre gjennom direkte besøk, familie eller venner, til nytte for Tempofolket. Flere av disse fikk sin innbydelse og ble hentet med god gammel buss. De ble orientert om klubben, om treffet og om fremtiden.

I tillegg ble det spandert både god kake og varm drikke.

To av medlemmene i god samtale om Tempoens utfordringer.

2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas
2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas

Tempotreffet har her fått besøk av to tidligere kolleger hos Jonas Øglænd. Begge har til felles at de har vært markante resurser innen DBS og Tempo.

Til venstre tidligere produktutviklingssjef Lars Forus og tidligere divisjonssjef for Tempo, Jørgen Lauritzen. 

En viktig brikke i ethvert treff er at man har besøk av ulike aktører, som på ulikt nivå tilbyr medlemmer ulike komponenter som er viktig for å få en velfungerende Tempo. På årets treff kunne du treffe flere og handelen gikk villig. Priser ble diskutert, originalitet og hva som skulle brukes hvor og når ble fastsatt. Og det er jo imponerende hva som legges ned av arbeid og resurser for å finne mulige produsenter og tilby dette til medlemmene.

2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas

Tydeligere og mer oversiktlig blir det ikke .

Larsen Motor hadde mye, noe av det blankeste var disse

2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas
2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas

En fin gjeng fra Kragerø som hadde etablert seg under tak og med en tilgjengelig kilde av varme, så kunne det ikke bli bedre.

Fred Jørgensen, Dag Aatangen, Stig E Johansen, Geir Brynemo og Anders Sandaas.

De berømmer arrangøren Tempoklubben i Sandnes for god mottakelse, og den lange veien fra Kragerø, over Suleskaret og til Sandnes gikk så problemfritt som det kunne, selv om Dag Aatangen i følgebilen fikk litt å bryne seg på, så gikk det i det hele greit.

Mat må til, en av klubbens medlemmer trakterer grillen med en selvfølgelighet, til besøkendes glede. 

2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas

Det er viktig at det på ethvert treff har aktiviteter, som når så mange som mulig. Til tross for regntunge skyer, så valgte man å gjennomføre en utendørs aktivitet som omhandlet tidligere produktutviklingssjef Lars Forus.

Han tok oss med tilbake til Jonas Øglænd og inn i noe av han innholdsrike liv i bedriften, hvor han var i hele 40 år. 

Lars orienterer om sin tid hos Jonas Øglænd, hvor han og en stund monterte trehjulere. Har du en med istemplet LF på akslingshuset bak, så er det Lars som har montert denne.

2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas
2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas

For at et treff skal bli til alles glede, så er det flere som må yte både før, imens og etterpå. I klubben er det flere som står på, her en av disse, Geir Sandnes.

Kjøreturer er viktige hendelser, i ulik natur på gamle svingete veier, eller til en aktivitet. Dette året gikk turen fra Kongeparken til Sandnes sentrum, til Vitenfabrikken.

Vitenfabrikken i Sandnes er en unik arena hvor fortid møter fremtid i nåtid. I en del av bygget og over to etasjer er det bygget opp en utstilling over Jonas Øglænd, hvor en etasje er viet bedriften og konfeksjon, og neste etasje er viet Tempo og DBS. Utenom produkter som er utstilt, så er det på veggen en tidslinje i tekst og bilder, denne tar for seg store hendelser og når disse skjedde.

Det er viktig å nevne at til utstillingen har Tempoklubben i Sandnes bidratt med både resurser og gjenstander iform av Tempoer.

Ellers en gedigen utstilling som er viet forskning og vitenskap, her kan man delta i aktiviteter som er tilpasset alle.

Anbefaler alle som er i Sandnes, og ta en tur til Vitenfabrikken, den passer for alle uansett alder og interesse.

Foran Vitenfabrikken, Tempoer og deltakere fylte opp hele plassen.

2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas
P1000034.JPG
P1000040.JPG

Utlånt Tempo fra et medlem i klubben

Familien Øglænd

P1000033.JPG

Kontorpulten til grunnleggerne av først sykkelproduksjon, og senere motor/moped produksjon, Jakob og Lars Øglænd som delte kontor.

P1000055.JPG
2018_Sandnes_Tempoklubb_arrangerer_Jonas

Etter utflukten til Sandnes og veien tilbake til treffplassen, så ble Tempoene i alle former og typer parkert for kvelden.

Det var tid for å samle folket til reker med mye godt til, drøs og nye samtaler om Tempoens finurligheter preget kvelden.

Fra flere kom det gode ord om gjennomføring og innhold i årets Tempotreff, Jonastreffet 2018.

Det rettes en takk til alle de som bidro til å skape et godt treff.

bottom of page