Jonas Øglænd as

Motordelekatalog

Motordelekatalog for:

Trigger 800 serie 1. 4,5 hk montert til 15. okt 1964

Trigger 800 serie 2. 5,2 hk år 1965 og 1966

Trigger 810 serie 1. 5,2 hk montert til 1.3 1967

Trigger 810 serie 2. 5,2 hk montert fra 21.4 1967

Sprint 820 serie 1. 5,2 hk 1968 og 1969

NB

Motordelekatalog for Sprint 820, serie 2. 1970-71 og 1972, kommer lengre nede etter første katalog.

Sprint 820 serie 2. 5,2 hk 1970-71 og 1972

"Master" katalog utgave 1 fra motordelelageret til Jonas Øglænd.

Motordelekatalog for: