img102_–_Kopi.jpg

Jonas Øglænd as

I tekst og bilder

av Jan Erik Holmen

© Copyright
img645.jpg
1964 (290 er avbildet).jpg

Oppdatert 
28. Sept 2021 Akkurat ''nå'' Tempo er oppdatert, se ''knapp '' September 2021
16. oktober 2021, Akkurat ''nå'' Tempo er oppdatert, se ''knapp'' oktober 2021