img085 – Kopi (2).jpg

Jonas Øglænd as

I tekst og bilder

av Jan Erik Holmen

© Copyright
img645.jpg
1934 modell r.nr 89093 (1) – Kopi.jpg

Oppdatert 
25. februar 2022 Oppdatert Akkurat nå om Tempo, se Akkurat nå februar. 
7. mars 2022 Oppdatert Akkurat nå om Tempo, se Akkurat nå mars.