Jonas Øglænd as

I tekst og bilder

av Jan Erik Holmen

© Copyright
img645.jpg
1964 (290 er avbildet).jpg

Oppdatert
21. april. Akkurat "nå" er oppdatert med Tempohistorien, Se flipp 1. til x april 2021
13. mai. Akkurat "nå" er oppdatert med Tempohistorien, Se flipp 13. til x mai 2021