top of page

Jonas Øglænd as

The World til Tempo

OBS.. P.g.a måten man arbeidet på hos Jonas Øglænd, så kan bilder og tekst blir forandret uten at dette varsles.

B2 – Kopi – Kopi.jpg

The World 1930 -1933

The World , 98ccm ped (2).jpg

The World 1934

1935_Forhandlerkatalog_grossister_og_pro

Tempo 1935-36

1939 For Tempo Sport og Standard (13).jp

Tempo Standard 1935-39

Tempo Sport 1936-39  (4).jpg

Tempo Sport 1936-40

Tempo_Luksus_1938_modell_(1)_–_Kopi.jpg

Tempo Luksus1937-40

1938_Transportsykler_uten_og_med_motor_(

Tempo Transport 1938

Brosjyre_for_Standard,_Sport,_Luksus,_St

Tempo Luksus 1938

Brosjyre_for_Standard,_Sport,_Luksus,_St

Tempo Sport 1938

Brosjyre_for_Standard,_Sport,_Luksus,_St

Tempo Standard 1938

1939_For_Tempo_Sport_og_Standard_(10)_â€

Tempo Sport 1939

Fra tidlig krigsårene, ble det produsert Tempo Sport og Luksus etter råvaretilgangen.

For etterkrigstiden ble ikke produksjon av Tempoer nevneverdig tatt opp før i 1947.

img455_–_Kopi.jpg

Tempo-Villiers Luksus 1948

img459_–_Kopi.jpg

Tempo-Villiers Transport 1948

Prøvetrykk_brosjyre_for_Tempo_Sachs_150

Tempo-150 1951-1952

Tempo_Victoria_1952_modell_(1)_–_Kopi.

Tempo Victoria 1952

Brosjyre_korrekturtrykk_for_Tempo_1953_(

Tempo Sport 1953

Brosjyre_korrekturtrykk_for_Tempo_1953_(

Tempo Transport 1953

Tempo_150ccm_1953_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo 150 1953-1954

Tempo Lett, brosjyre for korrektur 1954-

Tempo Lett Handy 1954

Tempo_Motorsykler_1955_(6)_–_Kopi.jpg

Tempo Villiers 1955

Tempo_Motorsykler_1955_(8)_–_Kopi.jpg

Tempo Transport 1955

Tempo_CZ_1956_modell_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo CT 1956

Tempo_motorsykler_Standard_og_Swing_1957

Tempo Swing 1957

Tempo_motorsykler_Standard_og_Swing_1957

Tempo Standard 1957

Tempo_Lett_1957,_Comfort_og_Handy_(10)_â

Tempo Lett Handy 1957

Tempo_Lett_1957,_Comfort_og_Handy_(8)_â€

Tempo Lett Comfort, 2 gir 1957

Tempo_Lett_1957,_Comfort_og_Handy_(6)_â€

Tempo Lett Comfort, 3 gir 1957

img059_–_Kopi.jpg

Tempo Swing 175, 1958

img060_–_Kopi.jpg

Tempo Swing 125/150, 1958

img062 – Kopi (2).jpg

Tempo Standard 125-150-175, 1958

img064_–_Kopi.jpg

Tempo Villiers 125/150, 1958

img067 – Kopi (2).jpg

Tempo Transport Villiers 125-150, 1958

img070 – Kopi (2).jpg

Tempo Progress 200 1958

Tempo_Lett_mopeder_1958_modeller_(6)_–

Tempo Lett Comfort 2-3 gir, 1958

Tempo_Lett_mopeder_1958_modeller_(8)_–

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1958

Tempo_Lett_mopeder_1958_modeller_(10)_â€

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1958

Tempo_motorsykler_1959,_Standard,_Moto_C

Tempo Swing 125-175, 1959

img062 – Kopi (2).jpg

Tempo Standard 125-175, 1959

1960_Tempo_Motorsykler_(6)_–_Kopi.jpg

Tempo Moto Cross 125-175, 1959

1960_Tempo_Motorsykler_(9)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport 125-175, 1959

Tempo_Progress_2000,_1957-58_og_1959_(4)

Tempo Progress 200, 1959

Tempo_Transporter_1959_(2)_–_Kopi.jpg

Tempo Transporter125, 1959

Tempo_Lett_1959_Swing_med_turbo_og_stand

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1959

Tempo_Lett_1959_Swing_med_turbo_og_stand

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1959

1960_Tempo_Motorsykler_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun mod 34, 175 1960

Tempo Taifun mod 14, 125 1960

1960_Tempo_Motorsykler_(9)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport 125 - 175. 1960

1960_Tempo_Motorsykler_(6)_–_Kopi.jpg

Tempo Moto-Cross 125 - 175 1960

1960_Tempo_Transporter_(3)_–_Kopi.jpg

Tempo Transport 125, 1960

img279_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Swing 230, 1960

img278_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Swing 250-260, 1960

img278 – Kopi (2).jpg

Tempo Lett Swing 270, 1960

img279 – Kopi (2).jpg

Tempo Lett Corvette 240, 1960

img280_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Corvette de Luxe 240, 1960

1961_Tempo_motorsykler_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun mod 34, 175 1961

Tempo Taifun mod 14, 125 1961

1961_Tempo_motorsykler_(9)_–_Kopi.jpg

Tempo Moto-Cross mod 12, 125 1961

1961_Tempo_motorsykler_(10)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport mod 34, 175 1961

Tempo Sport mod 13, 125 1961

1961_Tempo_motorsykler_(11)_–_Kopi.jpg

Tempo Transport mod 10 125 1961

1961_Tempo_Lett_mopeder_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett de Luxe mod 240 1961

1961_Tempo_Lett_mopeder_(8)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Corvette mod 240 1961 (uten skjold, ikke avbildet)

Tempo Lett Swing mod 230 1961 (med pedaler, ikke avbildet)

1962_Tempo_motorsykler_(3)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun mod 35, 175 1962

Tempo Taifun mod 15, 125 1962

1962_Tempo_motorsykler_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Motocross mod 16, 125 1962

1962_Tempo_motorsykler_(6)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport mod 37, 175 1962

Tempo Sport mod 17, 125 1962

1962_Tempo_motorsykler_(7)_–_Kopi.jpg

Tempo Transport 125 1962

1962_Tempo_Lett,_ink_Comet_600,_kampanje

Tempo Lett Saxonette 110 1962

1962_Tempo_Lett,_ink_Comet_600,_kampanje

Tempo Lett Corvette de Luxe 280 -290 1962

Tempo Lett Corvette 280 -290 1962

1962_Tempo_Lett,_ink_Comet_600,_kampanje

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1962

Tempo Lett Corvette mod 300 1962

1962_Tempo_Lett_Mopeder_(5)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1962

Tempo Lett Comet mod 600 1962

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1963_Kampanjebrosjyre_(2)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun mod 35, 175 1963

Tempo Taifun mod 15, 125 1963

1963_Kampanjebrosjyre_(3)_–_Kopi.jpg

Tempo Motocross mod 16, 125 1963

1963_Kampanjebrosjyre_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport mod 37, 175 1963

Tempo Sport mod 17, 125 1963

1963-1964 Tempo Transport (3) – Kopi.jpg

Tempo Transport 125 1963

1963_Tempo_Lett_mopeder,_kampanjebrosjyr

Tempo Lett Saxonette 120 1963

1963_Tempo_Lett_mopeder,_kampanjebrosjyr

Tempo Lett Corvette de Luxe 280 -290 1963

Tempo Lett Corvette 280 -290 1963

1963_Tempo_Lett_mopeder,_kampanjebrosjyr

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1963

Tempo Lett Corvette mod 300 1963

1963_Tempo_Lett_mopeder,_kampanjebrosjyr

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1963

Tempo Lett Comet mod 600 1963

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Saxonette 120 1964

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Corvette de Luxe mod 290 1964

Tempo Lett Corvette mod 290 1964

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1964

Tempo Lett Corvette, mod 300 1964

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Corvette Sport, mod 310 1964

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1964

Tempo Lett Comet mod 600 1964

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1963-1964 Tempo Transport (3) – Kopi.jpg

Tempo Transport 125 1964

1965_Tempo_motorsykler_(2)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun nr 38, 175 1965

Tempo Taifun nr 18, 125 1965

1965_Tempo_motorsykler_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport nr 37, 175 1965

Tempo Sport nr 15, 125 1965

1965_Tempo_motorsykler_(5)_–_Kopi.jpg

Tempo Cross nr 16, 125 1965

1965 Tempo motorsykler (2).jpg

Tempo Transport 125 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Saxonette 130 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Corvette de Luxe mod 290 1965

Tempo Lett Corvette mod 290 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1965

Tempo Lett Corvette, mod 300 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Corvette Sport, mod 320 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1965

Tempo Lett Comet, mod 600 1965

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Trigger Sport, mod 800 1965

1966_Tempo_mopeder_og_litt_motorsykkel_(

Tempo Taifun 18, 125 1966 

1966_Tempo_mopeder_og_litt_motorsykkel_(

Tempo Sport 17, 125 1966 

1966_Også,_samlebrosjyre_for_Transport_

Tempo Transport 515, 100 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Saxonette 130 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Corvette 290 1966 

Tempo Lett Corvette de Luxe 290 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Corvette de Luxe 300 1966 

Tempo Lett Corvette 300 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Panter 330 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Comet 600 1966 

Tempo Lett Comet de Luxe 600 1966 

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Trigger 800 1966 

1966_Også,_Tempo_Lett_Kurer_500_(3).jpg

Tempo Lett Kurer 500 1966 

1967_Tempo_Lett_mopeder_(3)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Corvette 300 1967 

Tempo Lett Corvette de Luxe 300 1967

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Lett Corvette de Luxe 290 1967

1967_Tempo_Lett_mopeder_(5)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Corvette 290 1967 

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1967_Tempo_Lett_mopeder_(7)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Saxonette 130 1967 

1967_Tempo_Lett_mopeder_(12)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Panter 330 1967 

1967_Tempo_Lett_mopeder_(13)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Comet 600 1967 

Tempo Lett Comet 600 de Lyxe 1967

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1967_Tempo_Lett_mopeder_(17)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Trigger 810 1967 

1967_Tempo_Lett_mopeder_(18)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Kurer 500 1967 

1967_Tempo_Sprint_210,_roduktblad_(2)_â€

Tempo Sprint 210 1967 

1967_Tempo_Transport_515_–_Kopi.jpg

Tempo Transport 515 1967 

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Lett Saxonette 130 1968  

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Lett Corvette De Luxe 290 1968  

Også i sort/hvit farge

Tempo Lett Corvette 290 1968  

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Lett Corvette De Luxe300 1968  

Også i rød/hvit farge

Tempo Lett Corvette 300 1968  

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Lett Panter 340 1968  

1967_Tempo_Lett_mopeder_(18)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Kurer 500 1968

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

"Tempo Lett Comet 600 de Lyxe 1968"

Tempo Lett Comet 600 1968 

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Sprint 820 1968

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Sprint 210 1968

1968_Tempo_transport_motorsykkel_515_og_

Tempo Sprint 210 1968

Nye modeller for nye år kommer

bottom of page