Jonas Øglænd as

The World til Tempo

The World 1930 -1931

The World 1931 -1932

The World 1933 -1934

Tempo 1935-36

Tempo Standard 1935-39

Tempo Sport 1936-40

Tempo Luxus1937-40

For tidlig krigsårene, ble det produsert Tempo Sport og Luksus etter råvaretilgangen.

For etterkrigstiden ble ikke produksjon av Tempoer nevneverdig tatt opp før i 1947.

Tempo-Villiers Luksus 1948-1950

Tempo-Sachs 150 1951-1952

Tempo 150 1953

Tempo Sport 1953

Flere modeller kommer