Jonas Øglænd as

The World til Tempo

OBS.. P.g.a måten man arbeidet på hos Jonas Øglænd, så kan bilder og tekst blir forandret uten at dette varsles.

B2 – Kopi – Kopi.jpg

The World 1930 -1933

The World , 98ccm ped (2).jpg

The World 1934

1935_Forhandlerkatalog_grossister_og_pro

Tempo 1935-36

1939 For Tempo Sport og Standard (13).jp

Tempo Standard 1935-39

Tempo Sport 1936-39  (4).jpg

Tempo Sport 1936-40

Tempo_Luksus_1938_modell_(1)_–_Kopi.jpg

Tempo Luksus1937-40

1938_Transportsykler_uten_og_med_motor_(

Tempo Transport 1938

Brosjyre_for_Standard,_Sport,_Luksus,_St

Tempo Luksus 1938

Brosjyre_for_Standard,_Sport,_Luksus,_St

Tempo Sport 1938

Brosjyre_for_Standard,_Sport,_Luksus,_St

Tempo Standard 1938

1939_For_Tempo_Sport_og_Standard_(10)_â€

Tempo Sport 1939

Fra tidlig krigsårene, ble det produsert Tempo Sport og Luksus etter råvaretilgangen.

For etterkrigstiden ble ikke produksjon av Tempoer nevneverdig tatt opp før i 1947.

img455_–_Kopi.jpg

Tempo-Villiers Luksus 1948

img459_–_Kopi.jpg

Tempo-Villiers Transport 1948

Prøvetrykk_brosjyre_for_Tempo_Sachs_150

Tempo-150 1951-1952

Tempo_Victoria_1952_modell_(1)_–_Kopi.

Tempo Victoria 1952

Brosjyre_korrekturtrykk_for_Tempo_1953_(

Tempo Sport 1953

Brosjyre_korrekturtrykk_for_Tempo_1953_(

Tempo Transport 1953

Tempo_150ccm_1953_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo 150 1953-1954

Tempo Lett, brosjyre for korrektur 1954-

Tempo Lett Handy 1954

Tempo_Motorsykler_1955_(6)_–_Kopi.jpg

Tempo Villiers 1955

Tempo_Motorsykler_1955_(8)_–_Kopi.jpg

Tempo Transport 1955

Tempo_CZ_1956_modell_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo CT 1956

Tempo_motorsykler_Standard_og_Swing_1957

Tempo Swing 1957

Tempo_motorsykler_Standard_og_Swing_1957

Tempo Standard 1957

Tempo_Lett_1957,_Comfort_og_Handy_(10)_â

Tempo Lett Handy 1957

Tempo_Lett_1957,_Comfort_og_Handy_(8)_â€

Tempo Lett Comfort, 2 gir 1957

Tempo_Lett_1957,_Comfort_og_Handy_(6)_â€

Tempo Lett Comfort, 3 gir 1957

img059_–_Kopi.jpg

Tempo Swing 175, 1958

img060_–_Kopi.jpg

Tempo Swing 125/150, 1958

img062 – Kopi (2).jpg

Tempo Standard 125-150-175, 1958

img064_–_Kopi.jpg

Tempo Villiers 125/150, 1958

img067 – Kopi (2).jpg

Tempo Transport Villiers 125-150, 1958

img070 – Kopi (2).jpg

Tempo Progress 200 1958

Tempo_Lett_mopeder_1958_modeller_(6)_–

Tempo Lett Comfort 2-3 gir, 1958

Tempo_Lett_mopeder_1958_modeller_(8)_–

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1958

Tempo_Lett_mopeder_1958_modeller_(10)_â€

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1958

Tempo_motorsykler_1959,_Standard,_Moto_C

Tempo Swing 125-175, 1959

img062 – Kopi (2).jpg

Tempo Standard 125-175, 1959

1960_Tempo_Motorsykler_(6)_–_Kopi.jpg

Tempo Moto Cross 125-175, 1959

1960_Tempo_Motorsykler_(9)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport 125-175, 1959

Tempo_Progress_2000,_1957-58_og_1959_(4)

Tempo Progress 200, 1959

Tempo_Transporter_1959_(2)_–_Kopi.jpg

Tempo Transporter125, 1959

Tempo_Lett_1959_Swing_med_turbo_og_stand

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1959

Tempo_Lett_1959_Swing_med_turbo_og_stand

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1959

1960_Tempo_Motorsykler_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun mod 34, 175 1960

Tempo Taifun mod 14, 125 1960

1960_Tempo_Motorsykler_(9)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport 125 - 175. 1960

1960_Tempo_Motorsykler_(6)_–_Kopi.jpg

Tempo Moto-Cross 125 - 175 1960

1960_Tempo_Transporter_(3)_–_Kopi.jpg

Tempo Transport 125, 1960

img279_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Swing 230, 1960

img278_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Swing 250-260, 1960

img278 – Kopi (2).jpg

Tempo Lett Swing 270, 1960

img279 – Kopi (2).jpg

Tempo Lett Corvette 240, 1960

img280_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Corvette de Luxe 240, 1960

1961_Tempo_motorsykler_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun mod 34, 175 1961

Tempo Taifun mod 14, 125 1961

1961_Tempo_motorsykler_(9)_–_Kopi.jpg

Tempo Moto-Cross mod 12, 125 1961

1961_Tempo_motorsykler_(10)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport mod 34, 175 1961

Tempo Sport mod 13, 125 1961

1961_Tempo_motorsykler_(11)_–_Kopi.jpg

Tempo Transport mod 10 125 1961

1961_Tempo_Lett_mopeder_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett de Luxe mod 240 1961

1961_Tempo_Lett_mopeder_(8)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Corvette mod 240 1961 (uten skjold, ikke avbildet)

Tempo Lett Swing mod 230 1961 (med pedaler, ikke avbildet)

1962_Tempo_motorsykler_(3)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun mod 35, 175 1962

Tempo Taifun mod 15, 125 1962

1962_Tempo_motorsykler_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Motocross mod 16, 125 1962

1962_Tempo_motorsykler_(6)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport mod 37, 175 1962

Tempo Sport mod 17, 125 1962

1962_Tempo_motorsykler_(7)_–_Kopi.jpg

Tempo Transport 125 1962

1962_Tempo_Lett,_ink_Comet_600,_kampanje

Tempo Lett Saxonette 110 1962

1962_Tempo_Lett,_ink_Comet_600,_kampanje

Tempo Lett Corvette de Luxe 280 -290 1962

Tempo Lett Corvette 280 -290 1962

1962_Tempo_Lett,_ink_Comet_600,_kampanje

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1962

Tempo Lett Corvette mod 300 1962

1962_Tempo_Lett_Mopeder_(5)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1962

Tempo Lett Comet mod 600 1962

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1963_Kampanjebrosjyre_(2)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun mod 35, 175 1963

Tempo Taifun mod 15, 125 1963

1963_Kampanjebrosjyre_(3)_–_Kopi.jpg

Tempo Motocross mod 16, 125 1963

1963_Kampanjebrosjyre_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport mod 37, 175 1963

Tempo Sport mod 17, 125 1963

1963-1964 Tempo Transport (3) – Kopi.jpg

Tempo Transport 125 1963

1963_Tempo_Lett_mopeder,_kampanjebrosjyr

Tempo Lett Saxonette 120 1963

1963_Tempo_Lett_mopeder,_kampanjebrosjyr

Tempo Lett Corvette de Luxe 280 -290 1963

Tempo Lett Corvette 280 -290 1963

1963_Tempo_Lett_mopeder,_kampanjebrosjyr

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1963

Tempo Lett Corvette mod 300 1963

1963_Tempo_Lett_mopeder,_kampanjebrosjyr

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1963

Tempo Lett Comet mod 600 1963

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Saxonette 120 1964

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Corvette de Luxe mod 290 1964

Tempo Lett Corvette mod 290 1964

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1964

Tempo Lett Corvette, mod 300 1964

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Corvette Sport, mod 310 1964

1964_Tempo_Lett_mopeder_under_merk_–_K

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1964

Tempo Lett Comet mod 600 1964

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1963-1964 Tempo Transport (3) – Kopi.jpg

Tempo Transport 125 1964

1965_Tempo_motorsykler_(2)_–_Kopi.jpg

Tempo Taifun nr 38, 175 1965

Tempo Taifun nr 18, 125 1965

1965_Tempo_motorsykler_(4)_–_Kopi.jpg

Tempo Sport nr 37, 175 1965

Tempo Sport nr 15, 125 1965

1965_Tempo_motorsykler_(5)_–_Kopi.jpg

Tempo Cross nr 16, 125 1965

1965 Tempo motorsykler (2).jpg

Tempo Transport 125 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Saxonette 130 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Corvette de Luxe mod 290 1965

Tempo Lett Corvette mod 290 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1965

Tempo Lett Corvette, mod 300 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Corvette Sport, mod 320 1965

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1965

Tempo Lett Comet, mod 600 1965

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1965_Tempo_Lett_Nøytral_brosjyre_–_Ko

Tempo Lett Trigger Sport, mod 800 1965

1966_Tempo_mopeder_og_litt_motorsykkel_(

Tempo Taifun 18, 125 1966 

1966_Tempo_mopeder_og_litt_motorsykkel_(

Tempo Sport 17, 125 1966 

1966_Også,_samlebrosjyre_for_Transport_

Tempo Transport 515, 100 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Saxonette 130 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Corvette 290 1966 

Tempo Lett Corvette de Luxe 290 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Corvette de Luxe 300 1966 

Tempo Lett Corvette 300 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Panter 330 1966 

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Comet 600 1966 

Tempo Lett Comet de Luxe 600 1966 

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1966_Tempo_Lett_mopeder,_nøytral_brosjy

Tempo Lett Trigger 800 1966 

1966_Også,_Tempo_Lett_Kurer_500_(3).jpg

Tempo Lett Kurer 500 1966 

1967_Tempo_Lett_mopeder_(3)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Corvette 300 1967 

Tempo Lett Corvette de Luxe 300 1967

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Lett Corvette de Luxe 290 1967

1967_Tempo_Lett_mopeder_(5)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Corvette 290 1967 

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1967_Tempo_Lett_mopeder_(7)_–_Kopi.jpg

Tempo Lett Saxonette 130 1967 

1967_Tempo_Lett_mopeder_(12)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Panter 330 1967 

1967_Tempo_Lett_mopeder_(13)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Comet 600 1967 

Tempo Lett Comet 600 de Lyxe 1967

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

1967_Tempo_Lett_mopeder_(17)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Trigger 810 1967 

1967_Tempo_Lett_mopeder_(18)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Kurer 500 1967 

1967_Tempo_Sprint_210,_roduktblad_(2)_â€

Tempo Sprint 210 1967 

1967_Tempo_Transport_515_–_Kopi.jpg

Tempo Transport 515 1967 

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Lett Saxonette 130 1968  

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Lett Corvette De Luxe 290 1968  

Også i sort/hvit farge

Tempo Lett Corvette 290 1968  

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Lett Corvette De Luxe300 1968  

Også i rød/hvit farge

Tempo Lett Corvette 300 1968  

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Lett Panter 340 1968  

1967_Tempo_Lett_mopeder_(18)_–_Kopi.jp

Tempo Lett Kurer 500 1968

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

"Tempo Lett Comet 600 de Lyxe 1968"

Tempo Lett Comet 600 1968 

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Sprint 820 1968

1968_Temo_mopeder_og_lettvektere,_nøytr

Tempo Sprint 210 1968

1968_Tempo_transport_motorsykkel_515_og_

Tempo Sprint 210 1968

Nye modeller for nye år kommer