Jonas Øglænd as

The World til Tempo

OBS.. P.g.a måten man arbeidet på hos Jonas Øglænd, så kan bilder og tekst blir forandret uten at dette varsles.

The World 1930 -1933

The World 1934

Tempo 1935-36

Tempo Standard 1935-39

Tempo Sport 1936-40

Tempo Luksus1937-40

Tempo Transport 1938

Tempo Luksus 1938

Tempo Sport 1938

Tempo Standard 1938

Tempo Sport 1939

Fra tidlig krigsårene, ble det produsert Tempo Sport og Luksus etter råvaretilgangen.

For etterkrigstiden ble ikke produksjon av Tempoer nevneverdig tatt opp før i 1947.

Tempo-Villiers Luksus 1948

Tempo-Villiers Transport 1948

Tempo-150 1951-1952

Tempo Victoria 1952

Tempo Sport 1953

Tempo Transport 1953

Tempo 150 1953-1954

Tempo Lett Handy 1954

Tempo Villiers 1955

Tempo Transport 1955

Tempo CT 1956

Tempo Swing 1957

Tempo Standard 1957

Tempo Lett Handy 1957

Tempo Lett Comfort, 2 gir 1957

Tempo Lett Comfort, 3 gir 1957

Tempo Swing 175, 1958

Tempo Swing 125/150, 1958

Tempo Standard 125-150-175, 1958

Tempo Villiers 125/150, 1958

Tempo Transport Villiers 125-150, 1958

Tempo Progress 200 1958

Tempo Lett Comfort 2-3 gir, 1958

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1958

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1958

Tempo Swing 125-175, 1959

Tempo Standard 125-175, 1959

Tempo Moto Cross 125-175, 1959

Tempo Sport 125-175, 1959

Tempo Progress 200, 1959

Tempo Transporter125, 1959

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1959

Tempo Lett Swing 2-3 gir, 1959

Tempo Taifun mod 34, 175 1960

Tempo Taifun mod 14, 125 1960

Tempo Sport 125 - 175. 1960

Tempo Moto-Cross 125 - 175 1960

Tempo Transport 125, 1960

Tempo Lett Swing 230, 1960

Tempo Lett Swing 250-260, 1960

Tempo Lett Swing 270, 1960

Tempo Lett Corvette 240, 1960

Tempo Lett Corvette de Luxe 240, 1960

Tempo Taifun mod 34, 175 1961

Tempo Taifun mod 14, 125 1961

Tempo Moto-Cross mod 12, 125 1961

Tempo Sport mod 34, 175 1961

Tempo Sport mod 13, 125 1961

Tempo Transport mod 10 125 1961

Tempo Lett de Luxe mod 240 1961

Tempo Lett Corvette mod 240 1961 (uten skjold, ikke avbildet)

Tempo Lett Swing mod 230 1961 (med pedaler, ikke avbildet)

Tempo Taifun mod 35, 175 1962

Tempo Taifun mod 15, 125 1962

Tempo Motocross mod 16, 125 1962

Tempo Sport mod 37, 175 1962

Tempo Sport mod 17, 125 1962

Tempo Transport 125 1962

Tempo Lett Saxonette 110 1962

Tempo Lett Corvette de Luxe 280 -290 1962

Tempo Lett Corvette 280 -290 1962

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1962

Tempo Lett Corvette mod 300 1962

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1962

Tempo Lett Comet mod 600 1962

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Taifun mod 35, 175 1963

Tempo Taifun mod 15, 125 1963

Tempo Motocross mod 16, 125 1963

Tempo Sport mod 37, 175 1963

Tempo Sport mod 17, 125 1963

Tempo Transport 125 1963

Tempo Lett Saxonette 120 1963

Tempo Lett Corvette de Luxe 280 -290 1963

Tempo Lett Corvette 280 -290 1963

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1963

Tempo Lett Corvette mod 300 1963

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1963

Tempo Lett Comet mod 600 1963

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Lett Saxonette 120 1964

Tempo Lett Corvette de Luxe mod 290 1964

Tempo Lett Corvette mod 290 1964

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1964

Tempo Lett Corvette, mod 300 1964

Tempo Lett Corvette Sport, mod 310 1964

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1964

Tempo Lett Comet mod 600 1964

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Transport 125 1964

Tempo Taifun nr 38, 175 1965

Tempo Taifun nr 18, 125 1965

Tempo Sport nr 37, 175 1965

Tempo Sport nr 15, 125 1965

Tempo Cross nr 16, 125 1965

Tempo Transport 125 1965

Tempo Lett Saxonette 130 1965

Tempo Lett Corvette de Luxe mod 290 1965

Tempo Lett Corvette mod 290 1965

Tempo Lett Corvette de Luxe, mod 300 1965

Tempo Lett Corvette, mod 300 1965

Tempo Lett Corvette Sport, mod 320 1965

Tempo Lett Comet de Luxe, mod 600 1965

Tempo Lett Comet, mod 600 1965

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Lett Trigger Sport, mod 800 1965

Tempo Taifun 18, 125 1966 

Tempo Sport 17, 125 1966 

Tempo Transport 515, 100 1966 

Tempo Lett Saxonette 130 1966 

Tempo Lett Corvette 290 1966 

Tempo Lett Corvette de Luxe 290 1966 

Tempo Lett Corvette de Luxe 300 1966 

Tempo Lett Corvette 300 1966 

Tempo Lett Panter 330 1966 

Tempo Lett Comet 600 1966 

Tempo Lett Comet de Luxe 600 1966 

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Lett Trigger 800 1966 

Tempo Lett Kurer 500 1966 

Tempo Lett Corvette 300 1967 

Tempo Lett Corvette de Luxe 300 1967

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Lett Corvette de Luxe 290 1967

Tempo Lett Corvette 290 1967 

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Lett Saxonette 130 1967 

Tempo Lett Panter 330 1967 

Tempo Lett Comet 600 1967 

Tempo Lett Comet 600 de Lyxe 1967

De Luxe er med scooterskjold og fotbrett

Tempo Lett Trigger 810 1967 

Tempo Lett Kurer 500 1967 

Tempo Sprint 210 1967 

Tempo Transport 515 1967 

Tempo Lett Saxonette 130 1968  

Tempo Lett Corvette De Luxe 290 1968  

Også i sort/hvit farge

Tempo Lett Corvette 290 1968  

Tempo Lett Corvette De Luxe300 1968  

Også i rød/hvit farge

Tempo Lett Corvette 300 1968  

Tempo Lett Panter 340 1968  

Tempo Lett Kurer 500 1968

"Tempo Lett Comet 600 de Lyxe 1968"

Tempo Lett Comet 600 1968 

Tempo Sprint 820 1968

Tempo Sprint 210 1968

Tempo Sprint 210 1968

Nye modeller for nye år kommer